CNC Program ve İşlemle İlgili Alarmlar (Devamı 3)

133 ILLEGAL DATA IN EXT. ALARM MSG : Harici alarm mesajında veya harici operatör mesajında küçük bölüm verileri hatalı. PMC ladder diyagramını kontrol ediniz.

135 ILLEGAL ANGLE COMMAND (M series): Dizin tablosu dizin oluşturma konumlandırma açısı, minimum açının değerinin entegral bir katından farklı bir açıda belirtildi. Programı değiştiriniz.

SPINDLE ORIENTATION PLEASE (T series): Herhangi bir işmili oryantasyonu olmadan, iş mili dizini oluşturma için bir girişimde bulunuldu. İş mili oryantasyonu yapınız.

136 ILLEGAL AXIS COMMAND (M series): Dizin tablosu oluşturmada, B ekseniyle birlikte başka bir kontrol ekseni belirtildi. Programı değiştiriniz.

C/H—CODE & MOVE CMD IN SAME BLK. (T series) :
İşmili dizin oluşturma adresleri C,H ile aynı komut satırına diğer eksenler
için bir taşıma komutu belirtildi. Programı değiştiriniz.

137 M—CODE & MOVE CMD IN SAME BLK. : İş mili dizin oluşturmayla ilişkili M—koduyla aynı komut satırına başka eksenlerin taşıma komutu belirtildi. Programı değiştiriniz.

138 SUPERIMPOSED DATA OVERFLOW : CNC ve PMC’nin toplam dağıtım miktarı, PMC eksen kontrolü için genişletilmiş fonksiyonların üzerine uygulanmış kontrolü sırasında çok büyüktü.

139 CAN NOT CHANGE PMC CONTROL AXIS: PMC eksen kontrolüyle komut vermede bir eksen seçildi. Programı değiştiriniz.

141 CAN NOT COMMAND G51 IN CRC (M series): Takım ofseti modunda G51 (Ölçeklendirme Etkin (ON)) komutu verildi. Programı değiştiriniz.

142 ILLEGAL SCALE RATE (M series) : 1 — 999999 aralığı dışında ölçeklendirme büyütme komutu verildi. Ölçeklendirme büyültme ayarını düzeltiniz (G51 Pp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . veya parametre 5411 veya 5421).

143 SCALED MOTION DATA OVERFLOW (M series) : Ölçeklendirme sonuçları, hareketmesafesi, koordinat değeri ve dairesel yarı çap maksimum komut değerini aşıyor. Programı veya ölçeklendirme büyütmesini düzeltiniz.

144 ILLEGAL PLANE SELECTED (M series) : Koordinat dönüş düzleminin ve yay veya yarıçap kompanzasyonu C düzleminin aynı olması gerekir. Programı değiştiriniz.

145 ILLEGAL CONDITIONS IN POLAR COORDINATE INTERPOLATION : Kutupsal koordinat enterpolasyonu başladığında veya iptal edildiğinde, koşullar hatalı.
1) G40 dışındaki modlarda, G12.1/G13.1 belirtildi.
2) Düzlem seçiminde bir hata bulundu. Parametre No. 5460 ve No. 5461 hatalı belirtildi.
Programın veya parametrenin değerini değiştiriniz.

146 IMPROPER G CODE : Kutupsal koordinat enterpolasyonumodunda belirtilemeyecek G kodları belirtildi. Bölüm II —4.4’e bakınız ve programı değiştiriniz.

148 ILLEGAL SETTING DATA (M series) : Otomatik köşeyüzdesel ayarı yavaşlama hızı, karar açısının ayarlanabilir aralığı dışında. Parametreleri değiştiriniz (No.1710 — No.1714)

149 FORMAT ERROR IN: G10L3 Genişletilmiş takımömrü yönetiminde ömürmiktarı tipi olarakQ1,Q2,P1 veya P2 dışında bir kod tanımlanmıştır.

150 ILLEGAL TOOL GROUP NUMBER : Takım grup No., izin verilen maksimum değeri aşıyor. Programı değiştiriniz.

151 TOOL GROUP NUMBER NOT FOUND : İşleme programında komutu verilen takım grubu ayarlanmadı. Programın veya parametrenin değerini değiştiriniz.

152 NO SPACE FOR TOOL ENTRY : Bir gruptaki takım sayısı, kaydedilebilir maksimum değeri aşıyor. Takım sayısını değiştiriniz.

153 T—CODE NOT FOUND : Takımömrü veri kaydında, olması gereken yerde bir T kodu belirtilmedi. Programı düzeltiniz.

154 NOT USING TOOL IN LIFE GROUP (M series) : Grup komutu verilmediğinde, H99 veya D99 komutu verildi. Programı düzeltiniz.

155 ILLEGAL T—CODE IN M06 (M series) : İşleme programında, aynı komut satırındakiM06 ve T kodu kullanılmakta olan gruba karşılık gelmiyor. Programı düzeltiniz.

ILLEGAL T—CODE IN M06 (T series): İşleme programının ΔΔ 88’i ile belirtilen Grup No. TΔΔ, kullanımda olan takım grubuna eklenmedi. Programı düzeltiniz.

156 P/L COMMAND NOT FOUND : Takım grubunun ayarlandığı programın başında P ve L komutları eksik. Programı düzeltiniz.

157 TOO MANY TOOL GROUPS : Ayarlanacak takım grubu sayısı izin verilen maksimum değeri aşıyor. (Bakınız parametre No. 6800 bit 0 ve 1) Programı değiştiriniz.

158 ILLEGAL TOOL LIFE DATA : Ayarlanacak takım ömrü çok fazla. Ayar değerini değiştiriniz.

159 TOOL DATA SETTING INCOMPLETE : Bir yaşam verisi ayar programının yürütülmesi sırasında, güç kapatıldı. Yeniden ayarlayınız.

MISMATCH WAITING M—CODE (T series (At two—path)): Kafa 1 ve 2’de beklemeM kodu olarak farklı M kodu komutu verildi. Programı değiştiriniz.

160 MISMATCH WAITING M—CODE (T series (At three—path)):
1) Aynı P komutu belirtilse de, bekleme M kodu eşleşmiyor.
2) Bekleme M kodları eşleşse de, P komutları eşleşmiyor.
3) İki yollu bekleme ve üç yollu bekleme eşzamanlı olarak belirtildi.
Programı değiştiriniz.

G72.1 NESTING ERROR (M series) :
G72.1 ile dönüşsel kopyalama yapan bir alt program başka bir G72.1 komutu içeriyor.

161 ILLEGAL P OF WAITING M—CODE (T series (three—path control)
1) P adresinin değeri eksi bir değer, 1, 2, 4 veya 8’den küçük olmayan
bir değer.
2) P’de belirtilen değer, sistem yapılanışıyla tutarlı değil.
Programı değiştiriniz.

G72.1 NESTING ERROR (M series): G72.2 ile paralel kopyalama yapan bir alt program başka bir G72.2 komutu içeriyor.

163 COMMAND G68/G69 INDEPENDENTLY (T series (At two—path)):
G68 ve G69 komutları, denge kesiminde bağımsız olarak verilmiyor. Programı değiştiriniz.

169 ILLEGAL TOOL GEOMETRY DATA (At two—path) : Çakışma kontrolünde hatalı takım şekli verileri. Doğru verileri ayarlayınız veya doğru takım şekli verilerini seçiniz.

175 ILLEGAL G107 COMMAND : Dairesel enterpolasyon başlatılırken veya iptal edilirken koşullar doğru değil. Modu silindirik enterpolasyon moduna değiştirmek için, komutu “G07.1 silindirin dönüş ekseni adı yarıçapı” biçiminde belirtiniz.

176 IMPROPER G—CODE IN G107 (M series) : Aşağıdaki G kodlarından silindirik enterpolasyonda belirtilemeyecek olanları belirtildi.
1) Konumlandırma için G kodları: G28,, G73, G74, G76, G81 — G89, çabuk hareket çevrimi belirten kodlar dahil
2) Bir koordinat sistemi ayarlamaya ilişkin G kodları G52,G92,
3) Koordinat sistemi seçmeye ilişkin G kodu: G53 G54—G59
Programı değiştiriniz.

IMPROPER G—CODE IN G107 (T series) : Aşağıdaki G kodlarından silindirik enterpolasyonda belirtilemeyecek olanları belirtildi.
1) Konumlandırma için G kodları: G28, G76, G81 — G89, çabuk hareket çevrimi belirten kodlar dahil
2) Bir koordinat sistemi ayarlamaya ilişkin G kodları G50, G52
3) Koordinat sistemi seçmeye ilişkin G kodu: G53 G54—G59 Programı değiştiriniz.

177 CHECK SUM ERROR (G05 MODE): Sağlama toplamı hatası Programı değiştiriniz.

178 G05 COMMANDED IN G41/G42 MODE : G41/G42 modunda G05 komutu verildi. Programı düzeltiniz.

179 PARAM. (NO. 7510) SETTING ERROR : Parametre 7510 tarafından ayarlanan kontrol edilen eksenlerin sayısı maksimum sayıyı aşıyor. Parametre ayar değerini değiştiriniz.

180 COMMUNICATION ERROR (REMOTE BUF): Uzak bellek bağlantısı alarmı oluşturuldu. Kabloların sayısını, parametreleri ve G/Ç cihazını doğrulayınız.

181 FORMAT ERROR IN G81 BLOCK (Hobbing machine, EGB) (M series):
G81 komut satırı biçimlendirme hatası (ıstampalama makinesi)
1) T (diş sayısı) belirtilmedi.
2) T, L, Q veya P ile komut aralığı dışında veri belirtildi.
3) Senkronizasyon katsayısı hesaplamada bir taşma oldu. Programı değiştiriniz.

182 G81 NOT COMMANDED (Hobbing machine) (M series) :
G81 ile senkronizasyon belirtilmeden, G83 (C ekseni servo gecikme miktarı ofseti) belirtildi. Programı düzeltiniz. (ıstampalama makinesi)

183 DUPLICATE G83 (COMMANDS) (Hobbing machine) (M series):
G83 ile C ekseni servo gecikmemiktarı dengelendikten sonraG82 ile iptal edilmeden G83 belirtildi. (ıstampalama makinesi)

184 ILLEGAL COMMAND IN G81 (Hobbing machine, EGB) (M series):
G81 senkronizasyon sırasında belirtilmeyecek bir komut belirtildi (ıstampalama makinesi)
1) G00, G27, G28, G29, G30, vb. ile bir C ekseni komutu belirtildi.
2) G20, G21 ile inç/metrik dönüşümü belirtildi.

185 RETURN TO REFERENCE POINT (Hobbing machine) (M series):
Güç açıldıktan veya acil durdurmadan sonra, referans noktası geri dönüşü yapılmadan G81 belirtildi. (ıstampalama makinesi) Referans noktası geri dönüşü gerekleştiriniz.

186 PARAMETER SETTING ERROR (Hobbing machine, EGB) (M series):
G81 ile ilgili parametre hatası (ıstampalama makinesi)
1) C ekseni, bir döner eksen olacak şekilde ayarlanmadı.
2) Bir ıstampa ekseni ve position coder dişli oranı ayar hatası Parametreyi değiştiriniz.

187 HOB COMMAND IS NOT ALLOWED: G81.4 veya G81 belirtildiğinde modsal durumda hataHazır çevrim modu (G81 — G89) ayarlandı. Diş çekme modu ayarlandı. C ekseni eşzamanlı, karma veya üzerine uygulanan kontrol altında.

190 ILLEGAL AXIS SELECT : Sabit kesme hızı kontrolünde, eksen belirtimi hatalı. (Bakınız parametre No. 3770.) Belirtilen eksen komutu (P) geçersiz bir değer içeriyor. Programı düzeltiniz.

194 SPINDLE COMMAND IN SYNCHRO—MODE: Seri iş mili eşzamanlı kontrol modunda, bir çevre kontrolü modu, iş mili konumlandırma modu (Cs—ekseni kontrolü)modu veya hassas kılavuz çekme modu belirtildi. Seri iş mili eşzamanlı kontrol modu önceden serbest bırakılacak şekilde programı düzeltiniz.

197 C—AXIS COMMANDED IN SPINDLE MODE : Sinyal CON(DGN=G027#7) kapalıyken, program Cf —ekseni boyunca bir hareket belirtti. Programı düzeltiniz veya sinyalin açılmama nedenini bulmak için PMC ladder diyagramına başvurunuz.

199 MACRO WORD UNDEFINED : Tanımsız makro sözcüğü kullanıldı. Özel makroyu değiştiriniz.

200 ILLEGAL S CODE COMMAND : Hassas tıkamada, bir S değeri aralık dışı veya belirtilmedi. Programı değiştiriniz.

201 FEEDRATE NOT FOUND IN RIGID TAP : Hassas tıkamada, F değeri belirtilmedi. Programı düzeltiniz.

202 POSITION LSI OVERFLOW : Hassas tıkamada, iş mili dağıtım değeri çok büyük. (Sistem hatası)

203 PROGRAM MISS AT RIGID TAPPING : Hassas tıkamada, bir hassas M kodu (M29) veya bir S komutuna ilişkin konum hatalı. Programı değiştiriniz.

204 ILLEGAL AXIS OPERATION : Hassas kılavuz çekmede, hassasM kodu (M29) komut satırı ve Mseries için G84 veya G74 (T series için G84 veya G88) komut satırı arasında bir eksen hareketi belirtildi. Programı değiştiriniz.

205 RIGID MODE DI SIGNAL OFF :

1.Hassas kılavuz çekmede bir hassas M kodu (M29) belirtildiyse de, hassas mod DI sinyali (DGN G061.0) G84 (G88) komut satırının yürütülmesi sırasında etkin (ON) değil.
2.Çok iş mili seçeneği olan bir sistemde, hassas kılavuz çekme için kullanılan iş mili seçilmedi (DI sinyali G27, #0 ve #1 veya G61, #4 ve DI sinyalinin etkinleşmeme nedenini bulmak için PMC ladder diyagramına başvurunuz.

206 CAN NOT CHANGE PLANE (M series): Hassas modda düzlem geçişi belirtildi. Programı düzeltiniz.

207 RIGID DATA MISMATCH : Hassas kılavuz çekmede belirtilen uzaklık çok kısaydı veya çok uzundu.

210 CAN NOT COMAND : M198/M199 Zamanlama işleminde M198 ve M199 yürütüldü. DNC işleminde M198 yürütüldü. Programı değiştiriniz.
1) Zamanlanmış işlem sırasında M198 veya M99 komutunun yürütülmesi
girişiminde bulunuldu. DNC işlemi sırasında M198 komutunun yürütülmesi girişiminde bulunuldu. Programı düzeltiniz. Birden fazla yinelenen bir hazır çevrimsırasında bir M99 komutunun yürütülmesi girişiminde bulunuldu.

211 G31 (HIGH) NOT ALLOWED IN G99 (T series) : Yüksek hızlı atlama seçeneği sağlandığında, dönüş başına komutta G31 komutu verildi. Programı değiştiriniz.

212 ILLEGAL PLANE SELECT (M series) : Rasgele açılı pah kırma veya bir köşe R komutu veya ek eksen içeren düzlem belirtildi. Programı düzeltiniz.

ILLEGAL PLANE SELECT (T series): Z—X düzleminden başka bir düzlem için doğrudan çizim boyutları programlaması komutu verildi. Programı düzeltiniz.

213 ILLEGAL COMMAND IN SYNCHRO—MODE (M series): Eşzamanlı olarak kontrol edilecek eksenler için hareket komutu verildi. İşlemde basit senkronizasyon kontrolüyle aşağıdaki alarmlardan biri oluştu.
1) Program, ikincil eksene hareket komutu verdi.
2) Program, ikincil eksene sürekli ilerleme/el çarkı ile ilerleme/eklemeli
ilerleme komutu verdi.
3) Program, güç açıldıktan sonra manüel olarak referansa gitme
belirtmeden otomatik referans noktası geri dönüş komutu verdi.
4) Ana ve ikincil eksenlerin konum hata miktarı arasındaki fark,
parametre NO.8313’te belirtilen değeri aştı.

ILLEGAL COMMAND IN SYNCHRO—MODE (T series): Eşzamanlı kontrol uygulanan bir eksen için hareket komutu verildi.

214 ILLEGAL COMMAND IN SYNCHRO—MODE : Eşzamanlı kontrolde, koordinat sistemi ayarlandı veya kaydırma tipinin takım kompanzasyonu yürütüldü. Programı düzeltiniz.

217 DUPLICATE G51,2 (COMMANDS) (T series) : G51.2/G251 modunda, ayrıca G51.2/G251 komutu da belirtildi. Programı değiştiriniz.

218 NOT FOUND P/Q COMMAND IN G251 (T series) : G251 komut satırında P veya Q komutu verilmedi veya komut değeri aralık dışında. Programı değiştiriniz.

219 COMMAND G250/G251 INDEPENDENTLY (T series): G251 ve G250 bağımsız bloklar değil.

220 ILLEGAL COMMAND IN SYNCHR—MODE (T series) : Eşzamanlı işlemde, hareket komutu NC programıyla veya eşzamanlı eksen için PMC eksen kontrolü arabirimiyle verilir.

221 ILLEGAL COMMAND IN SYNCHR—MODE (T series): Çokgen parça işleme eşzamanlı işlemi ve eksen kontrolü veya dengeli kesim bir kerede yürütüldü. Programı değiştiriniz.

222 DNC OP. NOT ALLOWED IN BG.—EDIT (M series): Giriş ve çıkış arka plan düzenlemede bir kerede yürütülür. Doğru bir işlem yapınız.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.