CNC Program ve İşlemle İlgili Alarmlar (Devamı 4)

224 RETURN TO REFERENCE POINT (M series) : Otomatik işlem başlamadan önce referans noktası geri dönüşü yapılmadı. Referans noktası geri dönüşünü yalnızca parametre 1005 0 iken yapınız.

TURN TO REFERENCE POINT (T series) : Referans noktası geri dönüşü cycle start’tan önce gereklidir.

225 SYNCHRONOUS/MIXED CONTROL ERROR (T series (At two—path)):
Bu alarm aşağıdaki durumlarda verilir. (Eşzamanlı ve karma kontrol komutu sırasında aranır.
1 Eksen numarası parametre (No. 1023) ayarında bir yanlışlık olduğunda.
2 Komutu belirtilen kontrolde bir yanlışlık olduğunda. Istampalama senkronizasyonu sırasında, C eksenini eşzamanlı, karma veya üzerine uygulanan kontrol altına sokmak için bir komut verilir. Programı veya parametreyi değiştiriniz.

226 ILLEGAL COMMAND IN SYNCHRO—MODE (T series (At two—path)):
Eşzamanlı modda senkronize edilen eksene bir hareket komutu gönderildi. Programı veya parametreyi değiştiriniz.

229 CAN NOT KEEP SYNCHRO—STATE (T series): Bu alarm aşağıdaki durumlarda verilir.
1 Sistem aşırı yükü nedeniyle eşzamanlı/karma durum korunamadığında.
2 Yukarıdaki koşul CMC cihazlarında (donanım) oluştuğunda ve eşzamanlı durum korunamadığında. (Bu alarm, normal kullanım koşullarında üretilmez.)

230 R CODE NOT FOUND (Taşlama makinesi) (M series) : İçeri ilerleme miktarı R, G161 komut satırı için belirtilmedi. Ya da, R komutu değeri eksi. Programı düzeltiniz.

231 ILLEGAL FORMAT IN G10 OR L50: Programlanabilir parametre girişinde, belirtilen biçimde aşağıdaki hatalardan herhangi biri oluştu.
1 Adres N veya R girilmedi.
2 Bir parametre için belirtilmeyen bir sayı girildi.
3 Eksen numarası çok büyüktü.
4 Eksen tipi parametresinde bir eksen numarası belirtilmedi.
5 Parametrede bir eksen tipi olmayan bir eksen numarası belirtildi.
Programı düzeltiniz.
6 Parola fonksiyonuyla ayarlanan kilitli durumda, parametre No. 3204’ün bit 4’ünü 0’a ayarlamak veya parametre No. 3210’un çeriğini değiştirmek için girişimde bulunuldu.
7 Bir programşifreleme parametresini (parametre No. 3220 — 3223) değiştirmek için girişimde bulunuldu.

232 TOO MANY HELICAL AXIS COMMANDS : Sarmal enterpolasyon modunda, iki veya daha fazla eksen (normal yön kontrol modunda (M series) iki veya daha fazla eksen) sarmal eksen olarak belirtildi.

233 DEVICE BUSY RS—232—C : arabirimiyle bağlanan gibi bir birimi kullanmak için bir girişimde bulunulduğunda, başka kullanıcılar birimi kullanıyordu.

239 BP/S ALARM : Harici G/Ç birimlerini kontrol etme fonksiyonuyla zımba ile delme işlemi yapılırken, arka planda düzenleme gerçekleştirildi.

240 BP/S ALARM MDI : işlemi sırasında arka planda düzenleme gerçekleştirildi.

241 ILLEGAL FORMAT IN G02.2/G03.2 (M series) : İçerlek enterpolasyon için geçersiz bir komutta bitiş noktası, I, J, K veya R eksik.

242 ILLEGAL COMMAND IN G02.2/G03.2 (M series) : İçerlek enterpolasyon için geçersiz bir değer belirtildi. S Başlangıç veya bitiş noktası ana daire içinde. S I, J, K veya R 0’a ayarlandı. S İçerlek eğrinin başlangıcıyla başlangıç veya bitiş noktası arasındaki dönüşler 100’ü aşıyor.

243 OVER TOLERANCE OF END POINT (M series) : Bitiş noktası başlangıç noktasını içeren içerlek eğride olmadığından, parametre No. 5610 ile belirtilen aralığın dışında kalıyor.

244 P/S ALARM (T series) : Tork sınırı sinyaliyle etkinleştirilen atlama fonksiyonunda, birikimli hatalı darbelerin sayısı sinyal girilmeden önce 32767’yi aştı. Bu nedenle, darbeler tak bir dağıtımla düzeltilemez. Eksenler boyunca ilerleme oranları ve tork sınırı gibi koşulları değiştirin
ve yeniden deneyiniz.

245 T—CODE NOT ALOWEE IN THIS BLOCK (T series): Bir T koduyla aynı komut satırında belirtilemeyecek G50, G10 ve G04 G kodlarından biri bir T koduyla birlikte belirtildi.

246 ENCODE PROGRAM NUMBER ERROR : Şifrelenmiş bir programın okunması sırasında, programı koruma aralığı dışında kalan bir numarayla depolamak için girişimde bulunuldu.

247 ILLEGAL CODE USED FOR OUTPUT: Şifrelenmiş bir program çıkarıldığında, delme kodu için EIA ayarlanır. ISO belirtiniz.

250 Z AXIS WRONG COMMAND (ATC) (M series) :Bir takım değişikliği komutu belirtilen bir komut satırında Z ekseni boyunca hareket belirtildi (M06T_). (Yalnızca ROBODRILL için)

251 ATC ERROR (M series) : Bu alarm aşağıdaki durumlarda verilir:

1. S Bir M06T_ komutu kullanılabilir olmayan bir T kodu içeriyor.
2.S Z makine koordinatı artı iken bir M06 komutu verildi.
3.S Geçerli takım numarasına ilişkin parametre (No. 7810) 0’a ayarlandı.
4.S Hazır çevrim modunda bir M06 komutu belirtildi.
5.S Aynı komut satırında bir referans noktası geri dönüş komutu (G27 — G44) ve M06 komutu belirtildi.
6.S Takım kompanzasyonu modunda bir M06 komutu belirtildi (G41 — G44).
7. S Güç açılışından sonra veya acil durdurmanın serbestbırakılmasından sonra referans noktası geri dönüşü yapılmadan bir M06 komutu belirtildi.
8. S Takım değiştirme sırasında makine kilidi sinyali veya Z ekseni ihmal etme sinyali etkinleştirildi.
9. S Takım değiştirme sırasında bir kaldıraç alarmı saptandı. Nedenini belirlemek için kontrol No. 530’a bakınız. (Yalnızca ROBODRILL için)

252 ATC SPINDLE ALARM (M series) : ATC için işmili konumlandırma sırasında aşırı bir alarm verildi. (Yalnızca ROBODRILL için)

253 G05 IS NOT AVAILABLE (M series) : Alarm ayrıntıları Önceden kontrol modunda (G08P1) yüksek hızlı uzak arabellek (G05) veya yüksek hızlı çevrim parçası işleme (G05) belirtildi. Bu G05 komutlarını yürütmeden önce, önceden kontrolmodunu iptal etmek için G08P0’ı yürütünüz.

4500 REPOSITIONING INHIBITED : Dairesel enterpolasyon modunda (G02, G03) bir yeniden konumlandırma komutu belirtildi.

4502 ILLEGAL COMMAND IN BOLT HOLE : Bir cıvata deliği dairesi (G26) komutunda, yarıçap (I) sıfıra veya eksi bir değere ayarlandı veya delik sayısı (K) sıfıra ayarlandı. Ya da, I, J veya K belirtilmedi.

4503 ILLEGAL COMMAND IN LINE AT ANGLE: Bir açılı-çizgi- (G76) komutunda, delik sayısı (K) sıfıra veya eksi bir değere ayarlandı. Ya da, I, J veya K belirtilmedi.

4504 ILLEGAL COMMAND IN ARC: Bir yay (G77) komutunda, yarıçap (I) veya delik sayısı (K) sıfıra veya eksi bir değere ayarlandı. Ya da, I, J, K veya P belirtilmedi.

4505 ILLEGAL COMMAND IN GRID: Bir kılavuz (G78, G79) komutunda, delik sayısı (P, K) sıfıra veya eksi bir değere ayarlandı. Ya da, I, J, K veya P belirtilmedi.

4506 ILLEGAL COMMAND IN SHARE PROOFS : Bir açılmaya karşı dayanıklılık (G86) komutunda, takım büyüklüğü (P) sıfıra ayarlandı ya da boşluk uzunluğu (I) takım büyüklüğünden (P) 1,5 kat fazlaydı. Ya da, I, J veya P belirtilmedi.

4507 ILLEGAL COMMAND IN SQUARE: Bir kare (G87) komutunda, takım büyüklüğü (P,Q) sıfıra ya da eksi bir değere ayarlandı ya da boşluk uzunluğu (I, J) takım büyüklüğünden (P,Q) üç veya daha az kat fazlaydı. Ya da, I, J, P veya Q belirtilmedi.

4508 ILLEGAL COMMAND IN RADIUS : Bir yarıçap (G88) komutunda, hareket hatvesi (Q) ya da yarıçap (I) sıfıra ya da eksi bir değere ayarlandı ya da hareket hatvesi (Q) yay uzunluğundan fazla veya ona eşitti. Ya da, I, J,K, Pveya Q belirtilmedi.

4509 ILLEGAL COMMAND IN CUT AT ANGLE : Bir açılı-kesme- (G89) komutunda, hareket hatvesi (Q) sıfıra, eksi bir değere ya da uzunluktan (I) büyük ya da ona eşit bir değere ayarlandı. Ya da, I, J, P veya Q belirtilmedi.

4510 ILLEGAL COMMAND IN LINE-PUNCH: Doğrusal zımba ile delme (G45) komutunda, hareketmesafesi sıfır veya takımboyutundan (P) 1,5 defa daha büyük bir değer veya daha azolarak ayarlandı. Ya da P belirtilmedi.

4511 ILLEGAL COMMAND IN CIRCLE-PUNCH: Bir dairesel zımba ile delme (G46, G47) komutunda yayın başlangıç ve bitiş noktalarının her ikisi için aynı konum belirtildi, yayın yarıçapı (R) sıfır olarak ayarlandı veya hatve (Q) yay uzunluğunu aşan bir değer olarak ayarlandı. Ya da R veya Q belirtilmedi.

4520 T, M INHIBITED IN NIBBLING-MODE : Dişleme modunda, T kodu, M kodu, G04, G70 ya da G75 belirtildi.

4521 EXCESS NIBBLING MOVEMENT (X, Y): Dişleme modunda, X-ekseni veya Y-ekseni hareket mesafesi sınırdan büyüktü veya ona eşitti (No. 16188 — 16193).

4522 EXCESS NIBBLING MOVEMENT : (C) Dairesel dişleme (G68) ya da normal dişleme modunda, C-ekseni hareket mesafesi sınırdan büyüktü veya ona eşitti (No. 16194).

4523 ILLEGAL COMMAND IN CIRCLE-NIBBL : Bir dairesel kesme (G68) komutunda, hareket hatvesi (Q) sıfıra, eksi bir değere ya da sınırdan (No. 16186, 16187) büyük ya da ona eşit bir değere ayarlandı ya da yarıçap (I) sıfıra ya da eksi bir değere ayarlandı. Ya da, I, J, K, P veya Q belirtilmedi.

4524 ILLEGAL COMMAND IN LINE-NIBBL : Bir doğrusal kesme (G69) komutunda, hareket hatvesi (Q) sıfıra, eksi bir değere ya da sınırdan (No. 16186, 16187) büyük ya da ona eşit bir değere ayarlandı. Ya da, I, J, P veya Q belirtilmedi.

4530 A/B MACRO NUMBER ERROR : BirA veyaBmakrosuyla depolamaya ilişkinnumara,1 — 5 aralığı dışında bir değere ayarlandı.

4531 U/V MACRO FORMAT ERROR : U veya V makrosu kullanılarak başka bir makro kaydedilirken, bir makroyu depolamak için girişimde bulunuldu.
Bir makro depolama işlemi yapılmıyorken bir V makrosu belirtildi. Bir U makrosu numarası ve bir Vmakrosunumarası birbiriyle eşleşmiyor.

4532 IMPROPER U/V MACRO NUMBER :Bir U veya V makrosunda yasaklanmış birmakronun numarası (01 — 99 aralığı dışında bir numara) belirtildi.

4533 U/V MACRO MEMORY OVERFLOW :Bir U veya V makrosuyla çok fazla sayıda makro depolamak için girişimde bulunuldu.

4534 W MACRO NUMBER NOT FOUND : Bir U veya V makro komutunda belirtilenmakro numarası depolanmadı.

4535 U/V MACRO NESTING ERROR : U veya V makrosu kullanılarak üç veya daha fazla kez tanımlanan bir makroyu çağırmak için girişimde bulunuldu. 90 — 99 arası makro numaraları için depolama alanında 15 veya daha fazla sayıda makro depolamak için girişimde bulunuldu.

4536 NO W, Q COMMAND IN MULTI-PIECE: Birden fazla iş parçası alma komutunda (G73, G74) W veya Q belirtilmedi.

4537 ILLEGAL Q VALUE IN MULTI-PIECE: Birden fazla iş parçası alma komutunda (G73, G74), Q için 1 — 4 aralığı dışında bir değer ayarlandı.

4538 W NO. NOT FOUND IN MULTI-PIECE : Birden fazla iş parçası alma komutunda (G73, G74) belirtilen makro numarası W depolanmadı.

4539 MULTI-PIECE SETTING IS ZERO : Birden fazla iş parçası alma fonksiyonunda sıfır belirtilmiş olmasına karşın, birden fazla iş parçası alma komutu (G73, G74) belirtildi (No. 16206 ya da MLP1 ve MLP2 sinyalleri (PMC adresi G231,0 ve #1)).

4540 MULTI-PIECE COMMAND WITHINMACRO : Bir U veya V makrosu depolanırken, birden fazla iş parçası alma komutu (G73, G74) belirtildi.

4542 MULTI-PIECE COMMAND ERROR : G98P0 belirtilmiş olmasına karşın, G73 komutu verildi. G98K0 belirtilmiş olmasına karşın, G74 komutu verildi.

4543 MULTI-PIECE Q COMMAND ERROR : G98P0 belirtilmiş olmasına karşın,G74 komutuna ilişkinQ değeri 1 ya da 3 değildi. G98K0 belirtilmiş olmasına karşın, G73 komutuna ilişkin Q değeri 1 ya da 2 değildi.

4544 MULTI-PIECE RESTART ERROR :Birden fazla iş parçası almayı sürdürme komutunda, sürdürme konumu (P) 1 ile makine işlemi uygulanacak toplam iş parçası sayısı aralığı dışında bir değere ayarlandı.

4549 ILLEGAL TOOL DATA FORMAT: Kaydedilecek takım verileri modellerinin miktarı, kullanılabilir alana (16 KB) sığması için çok büyük.

4600 T, C COMMAND IN INTERPOLATION : Bir doğrusal enterpolasyon (G01) modunda veya dairesel enterpolasyon (G02,G03)modunda, bir T komutu veyaC-ekseni komutu belirtildi.

4601 INHIBITED T, M COMMAND: G52, G72, G73 ya daG74 komut satırında, bir T ya daMkomutu belirtildi.

4602 ILLEGAL T-CODE : Belirtilen T komutu, takım kayıt ekranında kataloglanmadı.

4603 C AXIS SYNCHRONOUS ERROR : C1 ve C2 eksenlerinin konum sapma değerleri arasındaki fark, C ekseni senkronize kontrol fonksiyonlu parametre değerini (No. 16364, 16365) aşıyor.

4604 ILLEGAL AXIS OPERATION : Çoklu takımlar için olan bir T komutunu içeren komut satırında bir C-eksen komutu belirtildi.

4605 NEED ZRN : C ekseni senkronizasyonu başarısız.

4630 ILLEGAL COMMAND IN LASER MODE: Lazer modunda bir kesme komutu veya model komutu belirtildi. İzleme modunda, zımba ile delme moduna geçiş yapmak için bir deneme yapıldı.

4650 IMPROPER G-CODE IN OFFSET MODE : Yarıçap kompanzasyonu modunda, yasaklanan bir G kodu (model komutu, G73, G74, G75, vb.) belirtildi.

4700 PROGRAM ERROR : (OT +): X-ekseni hareket komutunda belirtilen değer, depolanan strok sınırı 1’in artı değerini aştı. (Önceden kontrol)

4701 PROGRAM ERROR (OT —) : X-ekseni hareket komutunda belirtilen değer, depolanan strok sınırı 1’in eksi değerini aştı. (Önceden kontrol)

4702 PROGRAM ERROR (OT +) : Y-ekseni hareket komutunda belirtilen değer, depolanan strok sınırı 1’in artı değerini aştı. (Önceden kontrol)

4703 PROGRAM ERROR (OT —) : Y-ekseni hareket komutunda belirtilen değer, depolanan strok sınırı 1’in eksi değerini aştı. (Önceden kontrol)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.