CNC Program ve İşlemle İlgili Alarmlar (Devamı 5)

4704 PROGRAM ERROR (OT +) : Z-ekseni hareket komutunda belirtilen değer, depolanan strok sınırı 1’in artı değerini aştı. (Önceden kontrol)

4705 PROGRAM ERROR (OT —) : Z-ekseni hareket komutunda belirtilen değer, depolanan strok sınırı 1’in eksi değerini aştı. (Önceden kontrol)

5000 ILLEGAL COMMAND CODE (M series): Yüksek hassasiyetli çevre kontrol (high—precision contour control — HPCC) modunda belirtilen kod yanlıştır.

5003 ILLEGAL PARAMETER (HPCC) (M series) : Geçersiz bir parametre mevcut. 5004 HPCC NOT READY (M series) Yüksek hassasiyetli çevre kontrolü hazır değil.

5006 TOO MANY WORD IN ONE BLOCK (M series) : HPCCmodunda bir komut satırında belirtilen kelimelerin sayısı 26’yı aştı.

5007 TOO LARGE DISTANCE (M series) : HPCC modunda makina limitlerin ötesinde hareket etti.

5009 PARAMETER ZERO (DRY RUN) (M series) : Maksimum ilerleme hızı (parametre No. 1422) veya boşta çalışmadaki ilerleme hızı (parametre No. 1410) HPCC modelinde 0’dır.

5010 END OF RECORD : Kayıt sonu (%) belirtildi. G/Ç hatalı. Programı düzeltiniz.

5011 PARAMETER ZERO (CUT MAX) (M series): HPCC modunda maksimum kesme hızı

5012 G05 P10000 ILLEGAL START UP (HPCC) (M series) : Fonksiyon kategorisi: Yüksek hassasiyetli çevre kontrolü
Alarm ayrıntıları:G05 P10000, sistemin HPCCmoduna giremeyeceği birmodda belirtildi.

5013 HPCC: CRC OFS REMAIN AT CANCEL (M series) : G05P0, G41/G42 modunda veya kalan ofsetle belirtildi.

5014 TRACE DATA NOT FOUND : İzleme verisi olmadığından, aktarma yapılamıyor.

5015 NO ROTATION AXIS (M series): Takım eksen yönü volan ile hareket verme için belirtilen dönme ekseni yok.

5016 ILLEGAL COMBINATIONOFMCODE : Bir komut satırında aynı gruba ait M kodları belirtildi. Ya da, başka M kodlarının bulunduğu bir komut satırında başka M kodları olmadan belirtilmesi gereken bir M kodu belirtildi.

5018 POLYGON SPINDLE SPEED ERROR (T series) : Fonksiyon kategorisi: Çokgen tornalama
Alarm ayrıntıları: G51.2modunda, iş mili hızı ve çokgen eşzamanlı eksen kelepçe değerini aşıyor ya da çok küçük. Bu nedenle, belirtilen dönüş hızı oranı korunamıyor.

5020 PARAMETER OF RESTART ERROR: Bir programı yeniden başlatmak için hatalı bir parametre belirtildi. Program yeniden başlatmaya ilişkin bir parametre geçersiz.

5030 ILLEGAL COMMAND (G100) (T series) : Bitiş komutu (G110), kayıt başlatma komutu (G101, G102 veya G103) B ekseni için belirtilmeden önce belirtildi.

5031 ILLEGAL COMMAND (G100, G102, G103) (T series) : Bir kayıt başlatma komutu (G101, G102 veya G103) yürütülürken B ekseni için başka bir kayıt başlatma komutu belirtildi.

5032 NEW PRG REGISTERED IN B—AXS MOVE (T series) : Makine B ekseniyle ilgili olarak hareket ederken başka bir hareket komutunu kaydetmek için bir deneme yapıldı.

5033 NO PROG SPACE IN MEMORY B—AXS (T series) : B ekseniyle ilgili hareket için olan komutlar, yetersiz program belleği nedeniyle kaydedilmedi.

5034 PLURAL COMMAND IN G110 (T series): Çoklu hareketler B ekseni için G110 koduyla belirtildi.

5035 NO FEEDRATE COMMANDED B—AXS (T series) : B ekseniyle ilgili kesme ilerlemesi için bir ilerleme hızı belirtilmedi.

5036 ADDRESS R NOT DEFINED IN G81—G86 (T series) : R noktası, B ekseni hazır çevrimi için belirtilmedi.

5037 ADDRESS Q NOT DEFINED IN G83 (T series): Q kesiminin derinliği G83 kodu için belirtilmedi (gaga delik açma çevrimi). Ya da B ekseni için Q’da 0 belirtildi.

5038 TOO MANY START M—CODE COMMAND (T series) : B ekseniyle ilgili başlama hareketi için altı M kodundan daha fazlası belirtildi.

5039 START UNREGISTERED B—AXS PROG (T series) : Kaydedilmemiş B ekseni için bir program yürütmek üzere bir deneme yapıldı.

5040 CAN NOT COMMANDED B—AXS MOVE (T series) : Parametre No.8250 yanlış belirtildiğinden veya PMC eksen sistemi kullanılamadığından makine B ekseniyle ilgili olarak hareket edemedi.

5041 CAN NOT COMMANDED G110 BLOCK (T series) : G110 kodlarını içeren bloklar, B ekseni için takım ucu radyus kompanzasyonunda başarılı bir şekilde belirtildi.

5043 TOO MANY G68 NESTING (M series) : Üç boyutlu koordinat dönüştürme G68 üç veya daha fazla kez belirtildi.

TOO MANY G68 NESTING (T series): Üç boyutlu koordinat dönüştürmeG68.1 üç veya daha fazla kez belirtildi.

5044 G68 FORMAT ERROR (M series) : BirG68 komut satırı bir biçimlendirme hatası içeriyor. Bu alarm aşağıdaki durumlarda verilir:I, J veya K, bir G68 komut satırında eksik (eksik koordinat dönüşü seçeneği).

  1. I, J ve K, bir G68 komut satırında 0.
  2. Bir G68 komut satırında R eksik. G68 FORMAT ERROR (T series)
  3. Bir G68,1 komut satırı bir biçimlendirme hatası içeriyor. Bu alarm
  4. aşağıdaki durumlarda verilir:
  5. I, J veya K, bir G68,1 komut satırında eksik (eksik koordinat dönüşü
  6. seçeneği).
  7. I, J ve K, bir G68,1 komut satırında 0.
  8. Bir G68,1 komut satırında R eksik.


5046 ILLEGAL PARAMETER (ST.COMP): Düzlük kompanzasyonu için parametre ayarları bir hata içeriyor. Olası sorunlar aşağıdaki gibidir: Bir hareket ekseni veya kompanzasyon eksenine ilişkin bir
parametre kullanılmayan bir eksen numarası içeriyor. Eksi ve artı bitiş noktaları arasında 128’den fazla hatve hatası kompanzasyon noktası var. Düzlük kompanzasyonuna ilişkin kompanzasyon noktası numaraları
doğru sırada atanmadı. Eksi ve artı uçlarda hatve hatası kompanzasyon noktaları arasında düzlük kompanzasyon noktası yok. Her kompanzasyon noktasına ilişkin kompanzasyon değeri çok büyük veya çok küçük. 6 13881 — 13886 arasın parametre No.’ların ayarları geçersiz (enterpolasyon tipi düzlük kompanzasyonunda).

5050 ILL—COMMAND IN CHOPPING MODE (M series) : Dairesel diş çekmeye ilişkinanaeksendeğiştirme için bir komut belirtildi. Ya da, dairesel diş çekmeye ilişkin olarak ana eksenin uzunluğunu 0’a ayarlamak için bir komut belirtildi.

5051 M—NET CODE ERROR : Anormal karakter alındı (iletim için kullanılan koddan başka)

5052 M—NET ETX ERROR : Anormal ETX kodu

5053 M—NET CONNECT ERROR : Bağlantı süresi izleme hatası (parametre No. 175)

5054 M—NET RECEIVE ERROR : Yoklama süresi izleme hatası (parametre No. 176)

5055 M—NET PRT/FRT ERROR : Düşey parite veya çerçeveleme hatası

5057 M—NET BOARD SYSTEM DOWN : İletim zaman aşımı hatası (parametre No. 177) ROM parite hatası Yukarıdakilerden başka CPU kesilmesi

5058 G35/G36 FORMAT ERROR (T series) : Dairesel diş çekmeye ilişkinanaeksendeğiştirme için bir komut belirtildi. Ya da, dairesel diş çekmeye ilişkin olarak ana eksenin uzunluğunu 0’a ayarlamak için bir komut belirtildi.

5059 RADIUS IS OUT OF RANGE : I, J ve K ile belirtilen yayın merkeziyle dairesel enterpolasyon için dokuz basamağı aşan bir yarıçap belirtildi.

5060 ILLEGAL PARAMETER IN G02.3/G03.3 (M series) :
1. Bir parametre ayarı hatası var.
2. Parametre No. 5641 (doğrusal eksenin ayarı) ayarlanmadı.
3. Parametre No. 5641 içinde ayarlanan eksen doğrusal bir eksen değil.
4. Parametre No. 5642 (bir dönme ekseninin ayarı) ayarlanmadı.
5. Parametre No. 5642’de ayarlanan eksen bir dönme ekseni değil.
6. Doğrusal ve dönüş eksenleri CNC tarafından kontrol edilemez.
7. (Parametre No. 1010’da ayarlanan değer aşıldı.)

5061 ILLEGAL FORMAT IN G02.3/G03.3 (M series) : Üstel enterpolasyon komutunda (G02.3/G03.3) biçim hatası var. Adres I, J veya K belirtilmedi. Adres I, J veya K’nın değeri 0.

5062 ILLEGAL COMMAND IN G02.3/G03.3 : Bir üstel enterpolasyon komutunda (G02.3/03.3) belirtilen değer geçersiz. Üstel enterpolasyona izin vermeyen bir değer belirtildi. (Örneğin, In içinde eksi bir değer belirtildi. )

5063 IS NOT PRESET AFTER REF. (M series) : Fonksiyon kategorisi:
İş parçası kalınlık ölçümü Alarm ayrıntıları ; İş parçası kalınlık ölçümü başlamadan önce konum sayacı ön ayarı yapılmadı. Bualarmaşağıdaki durumlarda verilir:
(1) Önce orijini oluşturmadan ölçümü başlatmak için bir girişimde bulunuldu.
(2) Orijinemanüel geri dönüşten sonra önce konumsayacınınönayarını
yapmadan ölçüm başlatmak için girişimde bulunuldu.

5064 DIFFERRENT AXIS UNIT (IS—B, IS—C) (M series) : Farklı artış sistemlerine sahip eksenlerden oluşan bir düzlemde dairesel enterpolasyon belirtildi.

5065 DIFFERENT AXIS UNIT (PMC AXIS) (M series) : PMC eksen kontrolü için aynı DI/DO grubunda farklı artış sistemlerine sahip eksenler belirtildi. Parametre No. 8010’un ayarını değiştiriniz.

5067 G05 PO COMMANDED IN G68/G51 MODE (HPCC) (M series) : HPCC modu G51 (ölçeklendirme) veya G68 (koordinat sistemi dönüşü) sırasında iptal edilemez. Programı düzeltiniz.

5068 G31 FORMAT ERROR (M series): Sürekli yüksek hızlı atlama komutu (G31 P90) aşağıdaki hatalardan birini içeriyor:Takımın hareket ettirildiği eksen belirtilmedi.

Takımın hareket ettiği eksen olarak birden fazla eksen belirtildi.
Ya da, EGB atlama komutu (G31.8) veya sürekli yüksek hızlı atama
komutu (G31.9) aşağıdaki hatalardan birini içeriyor: 1. EGB ekseni (iş parçası ekseni) için bir hareket komutu belirtildi. 2. Birden fazla eksen belirtildi. 3. P belirtilmedi. 4. Belirtilen Q değeri izin verilen ayar aralığını aşıyor. Programı düzeltiniz.

5069 WHL —C:ILLEGA P—DATA (M series) : Taşlama diski yıpranma kompanzasyonu merkezi seçimindeki P verileri geçersiz.

5073 NO DECIMAL POINT : Ondalık basamak gerektiren bir adres için ondalık basamak belirtilmedi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.