CNC Program ve İşlemle İlgili Alarmlar (Devamı 7)

5402 SPL:ILLEGAL AXIS MOVING (M series) : Kama enterpolasyon ekseni olmayan bir eksen boyunca bir hareket yapıldı. Örneğin, bileşenleri X—, Y— ve Z—eksenleri olan bir ofset vektörü kullanılan üç boyutlu takım kompanzasyonmodunda, iki kama ekseni X ve Y eksenine ayarlanmış olarak iki eksenli kama enterpolasyonu gerçekleştirildiğinde, Z ekseni boyunca bir hareket oluşarak bu alarma neden olur.

5403 SPL:CAN NOT MAKE VECTOR (M series) : Üç boyutlu takım kompanzasyon vektörleri üretilemiyor.
· İkinci veya izleyen nokta için üç boyutlu bir takım kompanzasyon vektörü yaratıldığında, o nokta, önceki nokta ve sonraki nokta aynı düz çizgi üzerindedir ve önceki noktaya ilişkin üç boyutlu takım kompanzasyon vektörü paraleldir.
· Düz enterpolasyonun veya kama enterpolasyonunun sonunda üç boyutlu bir takım kompanzasyon vektörü yaratıldığında, bitiş noktası ve iki nokta önceki nokta aynıdır.

5405 ILLEGAL PARAMETER IN G41.2/ G42.2 (M series) : Dönme ekseni ve dönüş düzlemi arasındaki ilişkiyi belirleyen parametre ayarı hatalı.

5406 G41.3/G40 FORMAT ERROR (M series) :
1) Bir G41.3 veya G40 komut satırı bir hareket komutu içeriyor.
2) BirG1.3 komut satırı, kendisi için arabelleğe yazmanın bastırıldığı bir G kodu veya M kodu içeriyor.

5407 ILLEGAL COMMAND IN G41.3 (M series) :
1) G00 ve G01 dışında 01 grubuna dahil bir G kodu G41.3 modunda belirtildi.
2) G41.3 modunda bir ofset komutu (07 grubuna ait bir G kodu) belirtildi.
3) G41.3’ün yanındaki komut satırı (başlatma) hareket içermiyor.

5408 G41.3 ILLEGAL START_UP (M series) :
1) G00 ve G01 hariç bir 01 grubu modunda, G41.3 (başlatma) belirtildi.
2) Başlatma sırasında, eklenen takımyönü vektörünün ve hareket yönü vektörünün eklenen açısı 0 veya 180 derecedir.

5409 ILLEGAL PARAMETER IN G41.3 (M series) : Dönme ekseni ve dönüş düzlemi arasındaki ilişkiyi belirleyen parametre ayarı (No. xxxx — xxxx) hatalı.

5411 NURBS:ILLEGAL ORDER (M series) : Adım sayısı hatalı şekilde belirtildi.

5412 NURBS:NO KNOT COMMAND (M series) : Düğüm belirtilmedi. Ya da, NURBS enterpolasyon modunda, NURBS enterpolasyonuyla ilişkili olmayan bir komut satırı belirtildi.

5413 NURBS:ILLEGAL AXIS COMMAND (M series) : Kontrol edilen noktalarla belirtilmeyen bir eksen birinci komut satırında belirtildi.

5414 NURBS:ILLEGAL KNOT (M series) : Yalnızca düğüm içeren blok sayısı yetersiz.

5415 NURBS:ILLEGAL CANCEL (M series) : NURBS enterpolasyonu henüz tamamlanmamış olsa da, NURBS enterpolasyon modu kapalıdır.

5416 NURBS:ILLEGAL MODE (M series): NURBS enterpolasyon moduyla birlikte kullanılamayacak bir mod NURBS enterpolasyon modunda belirtildi.

5417 NURBS:ILLEGAL MULTI —KNOT (M series) : Adım sayısı kadar düğüm başlangıç ve bitiş noktalarında belirtilmedi.

5418 NURBS:ILLEGAL KNOT VALUE (M series) : Düğümler monoton olarak artmaz.

5420 ILLEGAL PARAMETER IN G43,4/ G43,5 (M series) : Pivot takım uzunluğu kompanzasyonuyla ilişkili bir parametre hatalı.

5421 ILLEGAL COMMAND IN G43.4/ G43,5 (M series) : Pivot takım uzunluğu kompanzasyonu (tip 2) modunda, bir dönme ekseni belirtildi.

5422 EXCESS VELOCITY IN G43.4/G43.5 (M series) : Pivot takım uzunluğu kompanzasyonunun bir sonucu olarak, aracı maksimum kesme hızını aşan bir ilerleme hızında hareket ettirmek için bir girişimde bulunuldu.

5425 ILLEGAL OFFSET VALUE (M series) : Ofset numarası hatalı.

5430 ILLEGAL COMMAND IN 3—D CIR (M series) : Üç boyutlu dairesel enterpolasyonun belirtilemeyeceği bir modsal durumda, üç boyutlu bir dairesel enterpolasyon (G02.4/G03.4) belirtildi. Ya da, üç boyutlu dairesel enterpolasyonmodunda, belirtilemeyecek bir kod belirtildi.

5432 G02.4/G03.4 FORMAT ERROR (M series) : Üç boyutlu bir dairesel enterpolasyon komutu (G02.4/G03.4) hatalı.

5433 MANUAL INTERVENTION IN 3—D CIR (M series) : Üç boyutlu dairesel enterpolasyon modunda (G02.4/G03.4), manüel mutlak anahtarı açık durumdayken manüel müdahale yapıldı.

5435 PARAMETER OUT OF RANGE (TLAC) (M series) : Hatalı parametre ayarı (değer aralığı ayarlayınız)

5436 PARAMETER SETTING ERROR 1 (TLAC) (M series) : Hatalı parametre ayarı (dönme ekseninin ayarı)

5437 PARAMETER SETTING ERROR 2 (TLAC) (M series) : Hatalı parametre ayarı (takım ekseninin ayarı)

5440 ILLEGAL DRILLING AXIS SELECTED (M series) : Delik açma hazır çevrimi için belirtilen matkap ekseni hatalı. Hazır çevrimin G kodu komut satırı matkap ekseninin Z noktasını belirtmiyor. Delik açma ekseniyle paralel bir eksen olduğunda, paralel eksen de aynı anda belirtilir.

5445 CRC:MOTION IN G39 (M series) : Yarıçap kompanzasyonunun köşe enterpolasyonu (G39) yalnız başına değil, bir talimat komutuyla birlikte belirtildi.

5446 CRC:NO AVOIDANCE (M series) : Çakışmadan kaçınma vektörü olmadığından, yarıçap kompanzasyonunun çakışma kontrolü kaçınma fonksiyonu çakışmadan kaçınamıyor.

5447 CRC:DANGEROUS AVOIDANCE (M series) : Yarıçap kompanzasyonunun çakışma kontrolü kaçınma fonksiyonu, bir kaçınma işleminin tehlikeye neden olacağını belirler.

5448 CRC:INTERFERENCE TO AVD. (M series) : Yarıçap kompanzasyonunun çakışma kontrolü kaçınma fonksiyonunda, önceden yaratılan bir çakışma kaçınma vektörü için daha başka bir çakışma da oluşur.

5452 IMPROPER G—CODE (5AXIS MODE) (M series) :
Belirtilemeyecek bir G kodu bulundu. (5 eksen modu) Bu alarm aşağıdaki durumlarda verilir:
1) Yarıçap kompanzasyonu sırasında üç boyutlu yarıçap kompanzasyonu (yan yüz ofseti ve ön kenar sapması) yarıçap kompanzasyonu sırasında uygulandığında veya üç boyutlu yarıçap kompanzasyonu (yan yüz sapması ve ön kenar sapması) sırasında yarıçap kompanzasyonu uygulandığında.
2) Üç boyutlu yarıçap kompanzasyonunun yan yüz ofseti sırasında bir üç boyutlu yarıçap kompanzasyonu ön kenar sapması uygulandığında veya üç boyutlu yarıçap kompanzasyonunun ön kenar sapması sırasında bir üç boyutlu yarıçap kompanzasyonu yan yüz sapması uygulandığında.
3) Takım uzunluğu kompanzasyonu sırasında takımekseni yönü takım uzunluğu kompanzasyonu uygulandığında veya takım ekseni yönü takım uzunluğu kompanzasyonu sırasında takım uzunluğu kompanzasyonu uygulandığında.
4) Takım uzunluğu kompanzasyonu sırasında takım merkez noktası kontrolü sağlandığındaveya takımmerkeznoktası kontrolüsırasında takım uzunluğu kompanzasyonu uygulandığında.
5) Takımekseni yönü takım uzunluğu kompanzasyonu sırasında takım merkez noktası kontrolü sağlandığında veya takım merkez noktası kontrolü sırasında takım ekseni yönü takım uzunluğu kompanzasyonu uygulandığında. Bu alarm verilirse ilgilimodu iptal ediniz, sonra farklı birmodbelirtiniz.

5453 NOT: G68 IS CANCELED (HPCC) (M series) : Parametre No. 5400’ün bit 2’si 1’e ayarlandığında ve G68 bir resetleme ile iptal edilmediğinde, programın yeniden başlatılması sırasında bu alarm verilir. Bu alarmı serbest bırakmak için, ve tuşuna basınız. Bu işlem yapıldığında, alarm sonraki yeniden başlatmada verilmez.

5455 ILLEGAL ACC. PARAMETER (M series) : Optimum tork hızlandırma/ yavaşlatma için izin verilebilir bir hızlandırma parametresi hatalı. Bunun nedeni aşağıdakilerden biridir:
1) Yavaşlama hızının hızlanma hızına oranı sınırın altında.
2) 0 hızına yavaşlamak için gereken süre maksimum değeri aşıyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.