CNC Seri iş mili alarmları

749 S—SPINDLE LSI ERROR : Güç kaynağı açıldıktan sonra sistem yürütülürken seri iletişim hatası oldu. Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.
1) Optik kablo bağlantısı arızalıdır veya kablo bağlı değildir veya kablo kesiktir.
2) MAIN CPU kartı veya seçenek 2 arızalıdır.
3) İş mili sürücüsü basılı kartı arızalıdır.
4) İşmili sürücüsü anormal bir koşulda. (SPM göstergesi, anormalliğin tipine bağlı olarak A, A1, A2 veya benzeri.) Bu alarm CNC güç kaynağı açıkken olursa veya CNC resetlense bile bu alarm temizlenemediğinde, güç kaynağını kapatın ve iş mili tarafında da güç kaynağını kapatınız. İş mili sürücüsü anormal bir koşul altında çalışıyorsa, SPM göstergesini (A, A1, A2 veya benzeri) kontrol ediniz.

750 SPINDLE SERIAL LINK START FAULT : Bu alarm, seri İşmilli sistemde güç açıldığında, işmili kontrol birimidoğru şekilde başlamaya hazır olmadığında üretilir. Aşağıdaki dört neden düşünülebilir:
1) Hatalı şekilde bağlanan bir optik kablo veya iş mili kontrol biriminin
gücü kapalı (OFF).
2) NC gücü, iş mili kontrol biriminin LED ekranında görüntülenen
SU—01 veya AL —24 dışındaki alarm koşulları altında açıldığında. Bu durumda, iş mili sürücüsü gücünü bir kez kapatınız ve yeniden başlatma gerçekleştiriniz.
3) Diğer nedenler (uygun olmayan donanım bileşimi) İşmili kontrol birimini içeren sistem etkinleştirildikten sonra bu alarm oluşmaz.
4) İkinci iş mili için (SP2, parametre No. 3701’in bit 4’ü 1 olduğunda)
aşağıdaki 1) — 3) arası koşullardan biri geçerli.

752 FIRST SPINDLE MODE CHANGE FAULT : Bu alarm, sistemin birmod değişikliğini uygun şekilde sona erdirmemesi durumunda oluşur. Modlar, Cs çevrelemeyi, iş mili konumlandırmayı, hassas kılavuz çekme ve işmili kontrolmodlarını içerir. İş mili kontrol birimi NC tarafından verilenmod değiştirme komutuna doğru şekilde yanıt vermezse, bu alarm etkinleştirilir.

754 SPINDLE—1 ABNORMAL TORQUE ALM : Anormal birinci iş mil motoru yükü saptandı.

762 SECOND SPINDLE MODE CHANGE FAULT : Alarm No. 752’ye bakınız. (2nci eksen için)

764 SPINDLE—2 ABNORMAL TORQUE ALM : Alarm No. 754 ile aynıdır (ikinci iş mili için)

772 SPINDLE—3 MODE CHANGE ERROR : Alarm No. 752 ile aynıdır (üçüncü iş mili için)

774 SPINDLE—3 ABNORMAL TORQUE ALM : Alarm No. 754 ile aynıdır (üçüncü iş mili için)

782 SPINDLE—4 MODE CHANGE ERROR : Alarm No. 752 ile aynıdır (dördüncü iş mili için)

784 SPINDLE—4 ABNORMAL TORQUE ALM : Alarm No. 754 ile aynıdır (dördüncü iş mili için)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.