CNC Program ve İşlemle İlgili Alarmlar (Devamı 2)

071 DATA NOT FOUND : Aranacak adres bulunamadı. Ya da, belirtilen program numaralı program, program numarası aramasında bulunamadı. Verileri kontrol ediniz.


072 TOO MANY PROGRAMS : Kaydedilecek programların sayısı 63’ü (temel), 125’i (seçenek), 200’ü (seçenek), 400’ü (seçenek) veya 1000’i (seçenek) aştı. Gereksiz programları siliniz veya program kaydını yeniden yapınız.


073 PROGRAM NUMBER ALREADY IN USE : Komut olarak verilen program numarası önceden kullanıldı. Program numarasını değiştiriniz veya gereksiz programları siliniz ve program kaydını yeniden yürütünüz.


074 ILLEGAL PROGRAM NUMBER : Program numarası 1 — 9999 aralığı dışında. Program numarasını değiştiriniz.


075 PROTECT : Numarası korunan bir programı kaydetmek için girişimde bulunuldu.


076 ADDRESS P NOT DEFINED : M98, G65 veya G66 D komutu içeren komut satırında P adresi (program numarası) komut olarak belirtilmedi. Programı değiştiriniz.


077 SUB PROGRAM NESTING ERROR : Alt program baş katman olarak çağrıldı. Programı değiştiriniz.


078 NUMBER NOT FOUND : M98,M99,M65 veyaG66 içeren komut satırında P adresiyle belirtilen bir programnumarası veya sıra numarası bulunamadı. BirGOTO ifadesiyle belirtilen sıra numarası bulunamadı. Ya da, çağrılan bir program arka planda işlenerek düzenleniyor. Programı düzeltin veya düzenlemeyi sona erdiriniz.


079 PROGRAM VERIFY ERROR : Bellek veya program karşılaştırmasında, bellekteki bir program bir harici G/Ç aygıtından okunanla uyuşmuyor. Hem bellekteki hem de harici aygıttaki programları denetleyiniz.

080 G37 ARRIVAL SIGNAL NOT ASSERTED (M series): Otomatik takım uzunluğu ölçme fonksiyonunda (G37), ölçüm konumuna ulaşma sinyali (XAE, YAE veya ZAE), parametre 6254 6255’te (ε değeri) belirtilen bir alanda etkinleştirilmedi. Bunun nedeni bir ayar veya operatör hatasıdır.


G37 ARRIVAL SIGNAL NOT ASSERTED (T series): Otomatik takım kompanzasyon fonksiyonunda (G36, G37), ölçüm konumuna ulaşma sinyali (XAE veya ZAE), parametre 6254’te ( ε değeri) belirtilen bir alanda etkinleştirilmedi. Bunun nedeni bir ayar veya operatör hatasıdır.

081 OFFSET NUMBER NOT FOUND IN G37 (M series): H kodu olmadan takım uzunluğu otomatik ölçümü (G37) belirtildi. (Otomatik takım uzunluğu ölçme fonksiyonu) Programı değiştiriniz.


OFFSET NUMBER NOT FOUND IN G37 (T series): T kodu olmadan otomatik takım kompanzasyonu (G36, G37) belirtildi. (Otomatik takım kompanzasyon fonksiyonu) Programı değiştiriniz.


082 H—CODE NOT ALLOWED IN G37 (M series) : H kodu ve otomatik takım uzunluğu kompanzasyonu (G37) aynı komut satırında belirtildi. (Otomatik takım uzunluğu ölçme fonksiyonu) Programı değiştiriniz.


T—CODE NOT ALLOWED IN G37 (T series): T kodu ve otomatik takım kompanzasyonu (G36, G37) aynı komut satırında belirtildi. (Otomatik takım kompanzasyon fonksiyonu) Programı değiştiriniz.

083 ILLEGAL AXIS COMMAND IN G37 (M series) : Otomatik takım uzunluğu ölçümünde, geçersiz bir eksen belirtildi veya komut artışlı. Programı değiştiriniz.


ILLEGAL AXIS COMMAND IN G37 (T series) : Otomatik takım kompanzasyonunda (G36, G37), geçersiz bir eksen belirtildi veya komut artışlı. Programı değiştiriniz.


085 COMMUNICATION ERROR : Okuyucu / Delici arabirimi kullanılarak belleğe veri girilirken, bir aşım, eşlik veya çerçeveleme hatası oluştu.Giriş verilerinin bit sayısı veya baud hızı ayarı veya birim belirtme No. hatalı.


086 DR SIGNAL OFF : Okuyucu / Delici arabirimi kullanılarak belleğe veri girilirken, okuyucunun / delicinin hazır sinyali (DR) kapatıldı. G/Ç biriminin güç kaynağı kapalı veya kablo bağlı değil veya bir P.C.B. arızalı.

087 BUFFER OVERFLOW : Okuyucu / Delici arabirimi kullanılarak belleğe veri girilirken, okuma sona erdirme komutu belirtilmiş olmasına rağmen, 10 karakter okumadan sonra giriş sona erdirilmedi. G/Ç birimi veya P.C.B. arızalı.

088 LAN FILE TRANS ERROR (CHANNEL—1) : OSI—ETHERNET yoluyla dosya veri aktarımı bir aktarma hatasınedeniyle durduruldu.

089 LAN FILE TRANS ERROR (CHANNEL—2) : OSI—ETHERNET yoluyla dosya veri aktarımı bir aktarma hatası nedeniyle durduruldu.


090 REFERENCE RETURNINCOMPLETE :

1. Referans noktası geri dönüşü başlangıç noktası referans noktasına çok yakın olduğundan veya hız çok düşük olduğundan, referans noktası geri dönüşü normal şekilde yapılamıyor. Başlangıçnoktasını referans noktasından yeterince uzaklaştırın veya referans noktası geri dönüşü için yeterince yüksek bir hız belirtiniz.

2. Mutlak konum saptayıcısıyla referans noktası geri dönüşü sırasında, koşul 1’in karşılanmasına rağmen bu alarm oluşursa, aşağıdakileri yapınız: Eksene ilişkin servo motoru bir dönüş döndürdükten sonra, gücü kapatınız ve yeniden açınız. Sonra, referans noktası geri dönüşü gerçekleştiriniz.

091 REFERENCE RETURNINCOMPLETE: Otomatik işlemin durması durumunda, manüel olarak referansa gitme işlemi yapılamaz.


092 AXES NOT ON THE REFERENCE POINT : G27 (Referans noktası geri dönüş denetimi) ile komut ekseni referans noktasına geri dönmedi.


094 P TYPE NOT ALLOWED (COORD CHG) :
Program yeniden başlatıldığında, P tipi belirtilemez. (Otomatik işlem
kesintiye uğratıldıktan sonra, koordinat sistemi ayarlama işlemi
gerçekleştirildi.) Operatör kılavuzuna göre doğru işlemi gerçekleştiriniz.

095 P TYPE NOT ALLOWED (EXT OFS CHG) : Program yeniden başlatıldığında, P tipi belirtilemez. (Otomatik işlem kesintiye uğratıldıktan sonra, harici iş parçası ofset miktarı değiştirildi.) Operatör kılavuzuna göre doğru işlemi gerçekleştiriniz.

096 P TYPE NOT ALLOWED (WRK OFS CHG) Program yeniden başlatıldığında, P tipi belirtilemez. (Otomatik işlem kesintiye uğratıldıktan sonra, iş parçası ofset miktarı değiştirildi.) Operatör kılavuzuna göre doğru işlemi gerçekleştiriniz.


097 P TYPE NOT ALLOWED (AUTO EXEC):
Program yeniden başlatıldığında, P tipi yönlendirilemez. (Güç açıldıktan (ON) sonra, acil durdurma veya P/S alarmı 94 — 97 resetlendikten sonra, hiçbir otomatik işlem gerçekleştirilmedi.) Otomatik işlemgerçekleştiriniz.

098 G28 FOUND IN SEQUENCE RETURN : Güç açıldıktan veya acil durdurmadan sonra, referans noktası geri dönüşü işlemi olmaksızın bir program yeniden başlatma belirtildi ve arama sırasında G28 bulundu.
Referans noktası geri dönüşü gerçekleştiriniz.

099 MDI EXEC NOT ALLOWED AFT SEARCH : Program yeniden başlatmada aramanın tamamlanmasından sonra,MDI ile bir taşıma komutu verildi. Ekseni bir hareket komutundan önce taşıyınız veyaMDI işlemini kesmeyiniz.

100 PARAMETER WRITE ENABLE PARAMETER(SETTING) : ekranında, PWE (parametre yazma etkin) 1’e ayarlandı. Parametreyi 0’a ayarlayınız, sonra sistemi resetleyiniz.

101 PLEASE CLEAR MEMORY : Program düzenleme fonksiyonuyla bellek yeniden yazılırken güç kapatıldı. Bu alarmoluştuysa, tuşuna basarken
tuşuna basınız, yalnızca düzenlenmekte olan program silinir. Silinen programı kaydediniz.

109 FORMAT ERROR IN : G08 G08 kodunda P’den sonra 0 veya 1’den başka bir değer belirtildi.

110 DATA OVERFLOW : Sabit bir ondalık basamak görüntü verisinin mutlak değeri izin verilen aralığı aşıyor. Programı değiştiriniz.

111 CALCULATED DATA OVERFLOW: Bir hesaplamanın sonucu geçersiz çıkıyor, alarm No.111 verildi. —1047 — —10—29, 0, 10—29 — 1047 Programı değiştiriniz.

112 DIVIDED BY ZERO : Sıfırla bölme belirtildi. (tan 90° dahil) Programı değiştiriniz.

113 IMPROPER COMMAND: Özel makroda kullanılamayacak bir fonksiyon komut olarak belirtildi. Programı değiştiriniz.

114 FORMAT ERROR IN MACRO : dışındaki biçimlerde bir hata var.
Programı değiştiriniz.

115 ILLEGAL VARIABLE NUMBER : Özel makroda veya yüksek hızlı çevrim parçası işlemede değişken bir sayı olarak tanımlanmayan bir değer belirtildi. Başlık içeriği doğru değil. Bu alarm aşağıdaki durumlarda verilir:
Yüksek hızlı çevrim parçası işlemede :

1.Belirtilen parça işleme çevrim numarasına karşılık gelen başlık
bulunamadı.

2. Çevrim bağlantı verisi değeri izin verilen aralığın dışında
(0 — 999).

3. Başlıktaki veri sayısı izin verilen aralığın dışında
(0 — 32767).

4. Yürütülebilir biçimin başlangıç verisi değişken numarası izin verilen
aralığın dışında (#20000 — #85535).

5. Yürütülebilir biçim verisinin son depolama verisi değişken numarası
izin verilen aralığın dışında (#85535).

6. Yürütülebilir biçim verisinin depolama başlangıç verisi değişken
numarası başlıkta kullanılan değişken numarasıyla çakıştı.
Programı değiştiriniz.

116 WRITE PROTECTED VARIABLE : İkinci dereceden ifadenin sol tarafı, değiştirilmesi engellenmiş bir değişken. Programı değiştiriniz.

118 PARENTHESIS NESTING ERROR : Köşeli parantezin yuvalanması, üst sınırı aşıyor (beş kat). Programı değiştiriniz.

119 ILLEGAL ARGUMENT SQRT : bağımsız değişkeni eksi. Ya da, BCD bağımsız değişkeni eksi ve her bir BIN bağımsız değişkeninde 0 — 9 arasındakilerden başka değerler var. Programı değiştiriniz.

122 FOUR FOLD MACRO MODAL—CALL : Makro modsal çağrısı dörtlü.
Programı değiştiriniz.

123 CAN NOT USE MACRO COMMAND IN DNC: Makro kontrolü komutu DNC işlemi sırasında kullanılır. Programı değiştiriniz.

124 MISSING END STATEMENT DO — END: 1 1’e karşılık gelmiyor. 1. Programı değiştiriniz.

125 FORMAT ERROR IN MACRO: biçimi hatalı. Programı değiştiriniz.

126 ILLEGAL LOOP NUMBER : DOn’de, 1≦ n ≦3 oluşturulmadı. Programı değiştiriniz.

127 NC, MACRO STATEMENT IN SAME BLOCK : NC ve özel makro komutları birlikte var. Programı değiştiriniz.

128 ILLEGAL MACRO SEQUENCE NUMBER: Genişleme komutunda belirtilen sıra numarası 0 — 9999 arasında değildi. Veya, sıra numarası aranamıyor. Programı değiştiriniz.

129 ILLEGAL ARGUMENT ADDRESS: ’nde izin verilmeyen bir adres kullanıldı. Programı değiştiriniz.

130 ILLEGAL AXIS OPERATION : CNC tarafından kontrol edilen bir eksene PMC tarafından bir eksen denetim komutu verildi. Veya, PMC tarafından kontrol edilen bir eksene CNC tarafından bir eksen denetim komutu verildi. Programı değiştiriniz.

131 TOO MANY EXTERNAL ALARM MESSAGES: Harici alarm mesajında beş veya daha fazla alarm üretildi. Nedenini bulmak için PMC ladder diyagramına başvurunuz.

132 ALARM NUMBER NOT FOUND : İlgili hiçbir alarm No. harici alarm mesajında açıkça belirtilmiyor. PMC ladder diyagramını kontrol ediniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.