CNC Program ve İşlemle İlgili Alarmlar (Devamı)

040 INTERFERENCE IN G90/G94 BLOCK (T series) : İptal edilen hazır çevrim G90 veya G94’te takım ucu radyus kompanzasyonunda aşırı kesme oluşacak. Programı değiştiriniz.

041 INTERFERENCE IN CRC (M series) : Kompanzasyon C’de aşırı kesme olacak. Yardımcı fonksiyon ve aynı yerde kalma fonksiyonu gibi fonksiyonların yarıçap kompanzasyonu modunda hareket olmadan yapılacağı iki veya daha fazla sayıda blok ardışık olarak belirtildi. Programı değiştiriniz.


INTERFERENCE IN NRC (T series): Takım ucu radyus kompanzasyonunda aşırı kesme oluşacak. Programı değiştiriniz.


042 G45/G48 NOT ALLOWED IN CRC (M series) :
Yarıçap kompanzasyonunda takım ofseti (G45 — G48) komutu girild .
Programı değiştiriniz.


044 G27—G30 NOT ALLOWED IN FIXED CYC (M series): G27 — G30 arası komutlardan biri hazır çevrim modunda girildi. Programı değiştiriniz.


045 ADDRESS Q NOT FOUND (G73/G83) (M series) : Hazır çevrim G73/G83’te, her bir kesimin derinliği (Q) belirtilmedi. Ya da Q0 belirtildi. Programı düzeltiniz.


046 ILLEGAL REFERENCE RETURN COMMAND:
2nci, 3üncü ve 4üncü referans noktası geri dönüş komutunda P2, P3 ve P4’ten başka komut verildi.


047 ILLEGAL AXIS SELECT : Üç boyutlu takım kompanzasyonu veya üç boyutlu koordinat dönüştürme başlaması üzerine, iki veya daha fazla sayıda paralel eksen (temel eksene paralel) belirtildi.


048 BASIC 3 AXIS NOT FOUND : Üç boyutlu takım kompanzasyonu veya üç boyutlu koordinat dönüştürme girişiminde bulunuldu ancak Xp, Yp veya Zp ihmal edildiğinde kullanılan üç temel eksen parametre No. 1022’de ayarlanmadı.


049 ILLEGAL OPERATION (G68/G69) (M series) : Üç boyutlu koordinat dönüştürme (G68, G69) ve takım uzunluğu kompanzasyonu (G43, G44, G45) için komutlar yuvalanmadı. Programı değiştiriniz.


050 CHF/CNR NOT ALLOWED IN THRD BLK (M series): Diş çekme bloğunda isteğe bağlı pah kırma veya köşe R komutuverildi. Programı değiştiriniz.


CHF/CNR NOT ALLOWED IN THRD BLK(T series): Diş çekme bloğunda pah kırma veya köşe R komutu verildi. Programı değiştiriniz.


051 MISSING MOVE AFTER CHF/CNR (M series) : İsteğe bağlı pah kırma veya köşe R bloğunun yanındaki blokta uygun olmayan hareket veya hareket mesafesi belirtildi. Programı değiştiriniz.


MISSING MOVE AFTER CHF/CNR (T series): Pah kırma veya köşe R bloğunun yanındaki blokta uygun olmayan hareket veya hareket mesafesi belirtildi. Programı değiştiriniz.


052 CODE IS NOT G01 AFTER CHF/CNR (M series) : Pah kırma veya köşe R bloğunun yanındaki blok G01, G02 veya G03 değil. Programı değiştiriniz.


CODE IS NOT G01 AFTER CHF/CNR (T series) : Pah kırma veya köşe R bloğunun yanındaki blok G01 değil. Programı değiştiriniz.


053 TOO MANY ADDRESS COMMANDS (M series): Rasgele açılı pah kırma veya köşeR kesme yapılmayan sistemler için bir virgül belirtildi.Bu özelliğe sahip sistemler için, bir virgüldensonra Rveya C dışında bir şey geldi. Programı düzeltiniz.


TOO MANY ADDRESS COMMANDS (T series) : Pah kırma ve köşe R komutlarında, iki veya daha fazla I, K ve R belirtildi. Ya da, doğrudan çizim boyutları programlamasında, bir virgülden (“,”) sonraki karakter C veya R değil. Programı değiştiriniz.


054 NO TAPER ALLOWED AFTER CHF/CNR (T series): Belirtilen açıda veya köşe R’de pah kırma belirtilen bir komut satırı bir sivrileşme komutu içeriyor. Programı değiştiriniz.

055 MISSING MOVE VALUE IN CHF/CNR (M series): Rasgele açılı pah kırma veya köşe R komut satırında, hareket mesafesi pah kırma veya köşe R miktarından az.


MISSING MOVE VALUE IN CHF/CNR (T series): Pah kırma veya köşe R komut satırında, hareket mesafesi pah kırma veya köşe R miktarından az.

056 NO END POINT & ANGLE IN CHF/CNR (T series): Yalnızca açı belirtilen komut satırının yanındaki komut satırına ilişkin komutta uç nokta veya açı belirtilmedi (A). Pah kırma komutunda, X(Z) ekseni için I(K) komutu verildi.


057 NO SOLUTION OF BLOCK END (T series): Komut satırı uç noktası doğrudan boyut çizme programlamasında doğru şekilde hesaplanmadı.


058 END POINT NOT FOUND (M series): Bir rasgele açılı pah kırma veya köşe R kesme komut satırında, belirtilen bir eksen seçilen düzlemde değil. Programı düzeltiniz.


END POINT NOT FOUND (T series) : Komut satırı uç noktası doğrudan boyut çizme programlamasında bulunamadı.


059 PROGRAM NUMBER NOT FOUND : Bir harici programnumarası aramasında, belirtilen bir programnumarası bulunamadı. Ya da, arama için belirtilen bir program arka planda işlenerek düzenleniyor. Ya da, tek dokunmalı bir makroyla belirtilen bir program numaralı program bellekte bulunamadı. Program numarasını ve harici sinyali denetleyiniz. Ya da, arka planda düzenlemeyi sona erdiriniz.


060 SEQUENCE NUMBER NOT FOUND: Komut sıra numarası sıra numarası aramasında bulunamadı. Sıra numarasını denetleyiniz.


061 ADDRESS P/Q NOT FOUND IN G70—G73 (T series) : Adres P veya Q, G70, G71, G72 veya G73 komutunda belirtilmedi. Programı değiştiriniz.


062 ILLEGAL COMMAND IN G71—G76 (T series):

  1. G71 veya G72’de kesme derinliği sıfır veya eksi bir değer.

2. G73’teki tekrarlamalı sayım sıfır veya eksi bir değer.

3. eksi değer Δi’ye belirtildi veya Δk G74 veya G75’te sıfır.

4. Δi veya Δk G74’te veya G75’te sıfır olmasına rağmen, U veya W adresine sıfırdan başka bir değer belirtildi.

5. G74 veya G75’te gevşeme yönü belirlenmesine rağmen, Δd’ye eksi bir değer belirtildi.

6. G76’da dişin yüksekliği veya kesme derinliği içinilk kez sıfır veya eksi değer belirtildi.

7. G76’da belirtilen minimum kesme derinliği dişin yüksekliğinden fazla.

8. G76’da kullanılabilir olmayan bir takım ucu açısı belirtildi. Programı değiştiriniz.

063 SEQUENCE NUMBER NOT FOUND (T series) : G70, G71, G72 veyaG73 komutunda P adresiyle belirtilen sıra numarası aranamıyor. Programı değiştiriniz.

064 SHAPE PROGRAM NOT MONOTONOUSLY (T series): Tekrarlanan bir hazır çevrimde (G71 veya G72), monoton bir parça işlemeyle yapılamayacak bir hedef şekil belirtildi.

065 ILLEGAL COMMAND IN G71—G73 (T series ):
1. G71, G72 veya G73 komutunda P adresiyle belirtilen sıra numaralı komut satırında G00 veya G01 komutu verilmedi.
2. Sırasıyla G71 veya G72’de P adresiyle belirtilen sıra numaralı komut satırında adres Z(W) veya X(U) komut olarak belirtildi.
Programı değiştiriniz.

066 IMPROPER G—CODE IN G71—G73 (T series): G71, G72 veya G73’te P adresiyle belirtilen iki blok arasında izin verilmeyen G kodu komut olarak belirtildi. Programı değiştiriniz.

067 CAN NOT ERROR IN MDI MODE (T series): P ve Q adresiyle G70, G71, G72 veya G73 komutu belirtildi. Programı değiştiriniz.

069 FORMAT ERROR IN G70—G73 (T series): G70, G71, G72 veya G73’ün P ve Q’suyla belirtilen bloklarda son taşıma komutu pah kırma veya köşe R ile sona erdi. Programı değiştiriniz.

070 NO PROGRAM SPACE IN MEMORY :Bellek alanı yetersiz. Gereksiz programları silin, sonra yeniden deneyiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.