CNC Program ve İşlemle İlgili Alarmlar

(1) Program hataları/Program ve işlemle ilgili alarmlar (P/S alarmı)

000 PLEASE TURN OFF POWER : Gücün kapatılmasını gerektiren bir parametre girildi, gücü kapatınız.


001 TH PARITY ALARM :TH alarmı (Eşlik hatası olan bir karakter girildi).
Şeridi düzeltiniz.


002 TV PARITY ALARM :TV alarmı (Bir komut satırındaki karakter sayısı tek). Bu alarm yalnızca TV denetimi etkiliyken üretilir.


003 TOO MANY DIGITS : İzin verilen maksimum basamak sayısını aşan veri girildi. (İzin verilen maksimum programlanabilir boyutlar öğesine başvurunuz.)


004 ADDRESS NOT FOUND : Bir komut satırının başlangıcında bir adres olmadan bir sayı veya “ — ” işareti girildi. Programı değiştiriniz.


005 NO DATA AFTER ADDRESS :Adresi uygun veriler değil, başka bir adres veya EOB kodu izliyordu. Programı değiştiriniz.

006 ILLEGAL USE OF NEGATIVE SIGN : “ — ” işareti giriş hatası (“ — ” işareti, kendisiyle birlikte kullanılamayacak bir adresten sonra girildi. Veya iki veya daha fazla “ — ” işareti girildi.) Programı değiştiriniz.


007 ILLEGAL USE OF DECIMAL POINT :Ondalık basamak “ . ” giriş hatası (Kendisiyle birlikte kullanılamayacak bir adresten sonra bir ondalık noktagirildi. Veya iki ondalık noktagirildi.) Programı değiştiriniz.


009 ILLEGAL ADDRESS INPUT : Önemli alana kullanılamaz karakter girildi. Programı değiştiriniz.


010 IMPROPER G—CODE : Kullanılamaz bir G kodu veya sağlanmayan fonksiyona karşılık gelen G kodu belirtildi. Programı değiştiriniz.


011 NO FEEDRATE COMMANDED : Bir kesme ilerleme için ilerleme oranı komutu verilmedi veya ilerleme oranı yetersizdi. Programı değiştiriniz.


CAN NOT COMMAND G95 (M series) Diş çekme / eşzamanlı ilerleme için seçenekolmadan eşzamanlı ilerleme belirtildi.


014 ILLEGAL LEAD COMMAND (T series) :Değişken hatveli diş çekme, K adresiyle çıkarılan diş artışı veya azalışı maksimum komut değerini aştı veya dişin eksi bir değer olmasına neden olan bir komut verildi. Programı değiştiriniz.


TOO MANY AXES COMMANDED (M series) : Makineyi eksen boyunca hareket ettirmek için girişimde bulunuldu ancak eksen sayısı, eşzamanlı olarak kontrol edilen eksenler için belirtilen sayıyı aştı. Programı değiştiriniz.


015 TOO MANY AXES COMMANDED (T series): Aracı maksimum eşzamanlı kontrol edilen sayıdan fazla eksenboyunca hareket ettirmek için girişimde bulunuldu. Ya da, tork sınırı sinyali (G31 P99/98) kullanılarak atlama komutunu içeren komut satırında eksen hiçbir hareketi komutu belirtilmedi veya iki veya daha fazla eksen için bir eksen hareketi komutu belirtildi. Komuta, aynı komut satırında, tek bir eksen için bir eksen hareketi komutu eşlik etmelidir.


020 OVER TOLERANCE OF RADIUS : Dairesel enterpolasyonda (G02 veya G03), başlangıç noktasıyla bir yayın merkezi arasındaki uzaklık farkı ve bitiş noktasıyla yayın merkezi arasındaki uzaklık farkı, parametre No. 3410’da belirtilen değeri aştı.


021 ILLEGAL PLANE AXIS COMMANDED : Seçilen düzlemde (G17, G18, G19 kullanılarak) yer almayan bir eksen dairesel enterpolasyonda komut olarak belirtildi. Programı değiştiriniz.


022 NO CIRCLE RADIUS: Dairsel enterpolasyon komutunda yay yarıçapı R veya başlangıç noktasıyla yayın merkezi arasındaki mesafenin I, J veya K koordinatı eksik.


023 ILLEGAL RADIUS COMMAND (T series) :Yarıçap gösterimiyle dairesel enterpolasyonda, R adresi için eksi
değerler komut olarak girildi. Programı değiştiriniz.

025 CANNOT COMMAND F0 IN G02/G03 (M series): Dairesel enterpolasyonda F1 —basamak sütun ilerlemesi tarafından F0
(hızlı ilerleme) talimatı verildi. Programı değiştiriniz.


027 NO AXES COMMANDED IN G43/G44 (M series) : Takım uzunluğu ofseti tipi C için G43 ve G44 bloklarında eksen
belirtilmedi. Ofset iptal edilmez ancak takım uzunluğu ofseti tipi C için başka bir eksene ofset uygulanır. Programı değiştiriniz.


028 ILLEGAL PLANE SELECT : Düzlem seçimi komutunda, aynı yönde iki veya daha fazla eksen komut olarak belirtildi. Programı değiştiriniz.


029 ILLEGAL OFFSET VALUE (M series) : H koduyla belirtilen ofset değerleri çok büyük. Programı değiştiriniz.


ILLEGAL OFFSET VALUE (T series) : T koduyla belirtilen ofset değerleri çok büyük. Programı değiştiriniz.


030 ILLEGAL OFFSET NUMBER (M series) : Takım uzunluğu ofseti, yarıçap kompanzasyonu veya üç boyutlu takım ofseti için D/H koduyla belirtilen ofset numarası çok büyük. Ya da, ek bir iş parçası koordinat sisteminin P koduyla belirtilen numarası çok büyük. Programı değiştiriniz.


ILLEGAL OFFSET NUMBER (T series) : Takım ofseti için T fonksiyonunda belirtilen ofset numarası çok büyük. Programı değiştiriniz.


031 ILLEGAL P COMMAND IN G10 :G10 ile bir ofset miktarı ayarlanırken, P adresini izleyen ofset numarası aşırı büyüktü veya sayı belirtilmedi.
Programı değiştiriniz.


032 ILLEGAL OFFSET VALUE IN G10 G10 ile bir ofset miktarı belirtilirken veya sistem değişkenleriyle bir ofset miktarı yazılırken, ofset miktarı aşırı büyüktü.


033 NO SOLUTION AT CRC (M series) :Yarıçap kompanzasyonu için bir kesişme noktası belirlenemiyor. Programı değiştiriniz.

NO SOLUTION AT CRC (T series) : Takım ucu radyus kompanzasyonu için bir kesişme noktası belirlenemiyor. Programı değiştiriniz.


034 NO CIRC ALLOWED IN ST—UP /EXT BLK (M series) : Yarıçap kompanzasyonu C’de G02 veya G03 modunda başlatma veya iptal gerçekleştirilecekti. Programı değiştiriniz.


NO CIRC ALLOWED IN ST—UP /EXT BLK (M series) : Takım ucu radyus kompanzasyonunda G02 veya G03 modunda başlatma veya iptal gerçekleştirilecekti. Programı değiştiriniz.


035 CAN NOT COMMANDED G39 (M series): Yarıçap kompanzasyonu B iptal modunda veya ofset düzlemi dışındaki düzlemde G39 komutu girildi. Programı değiştiriniz.


CAN NOT COMMANDED G31 (T series) : Takım ucu radyus kompanzasyonu modunda atlamalı kesme (G31) belirtildi. Programı değiştiriniz.


036 CAN NOT COMMANDED G31 (M series) : Yarıçap kompanzasyonu modunda atlamalı kesme (G31) belirtildi. Programı değiştiriniz.

037 CAN NOT CHANGE PLANE IN CRC (M series) : Yarıçap kompanzasyonu Bmodunda, ofset düzlemi dışındaki düzlemde
G40 komutu girildi. G17, G18 veya G19 kullanılarak seçilen düzlem
yarıçap kompanzasyonu C modunda değiştirildi. Programı değiştiriniz.


CAN NOT CHANGE PLANE IN NRC (T series) : Ofset düzlemi, takım ucu radyus kompanzasyonunda değiştirildi. Programı değiştiriniz.

038 INTERFERENCE IN CIRCULAR BLOCK (M series) : Yay başlangıç noktası veya bitiş noktası yay merkeziyle çakıştığından, yarıçap kompanzasyonu C modunda aşırı kesme oluşacak. Programı değiştiriniz.


INTERFERENCE IN CIRCULAR BLOCK (T series) : Yay başlangıç noktası veya bitiş noktası yay merkeziyle çakıştığından, takım ucu radyus kompanzasyonunda aşırı kesme oluşacak. Programı değiştiriniz.


039 CHF/CNR NOT ALLOWED IN NRC (T series) : Takım ucu radyus kompanzasyonunda bir başlatma, iptal veya G41 ile G42 arasında bir geçişle pah kırma veya köşe R belirtildi. Program, pah kırma veya köşe R’de aşırı kesmeye neden olabilir. Programı değiştiriniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.