GERÇEK ZAMANDA DİJİTAL ENTERPOLASYON TEKNİKLERİ

Yönetici program operatörünün yüklediği standart NC programı ile tezgahın mekanik-elektronik aksamları ve alt programları arasında iletişim sağlar.
Örneğin aşağıdaki basit bir NC program bloğunu ele alalım,

N20 G90 G01 X10, Y5.0 M03 F30 S1200 T01

Blok CNC yönetici programı tarafından kağıt şeritden, klavyeden veya hafızadan ASCII kod standartlarıan göre okunur ve dekode edilir. Blok numarası 20 ‘dir, 1 numaralı takımın seçilip iş mili hız kontrol işlemcisine milin 1200 devir/dak ‘a da saat yönünde dönmesi talimatı verilmektedir. Takımın merkezi bulunduğu noktadan (10.5) koordinatına 30 mm/dakika vektörel hızla gitmesi doğrusal dijital enterpolatör alt programı tarafından sağlanmaktadır.

Pratikte her CNC ‘de doğrusal (G01) ve dairesel (G02, G03) enterpolasyon opsiyonları olmakla beraber, spline ve hiperbolik enterpolasyonları da yapabilen CNC yönetici programları da vardır. Aşağıda doğrusal ve dairesel enterpolasyon algoritmalarının gerçek zamanda çalışan bilgisayara (CNC) uygulanması örneklenmiştir. Her iki algoritmada da klasik Digital Differential Analyzer (DDA) metoduna göre uyarlanmıştır. Daha detaylı ve değişik algoritmalar referanslardan bulunabilir (2, 4).
Hız Kontrolü : tezgahın vektörel ilerleme hızı eğrisel hareketler de talaş kalınlığının kontrolü açısından sabit olmalıdır. Pratikte en kolay hız kontrolü sabit ivmelendirme hız profili, (Trapez Hız Profili) ile yapılır. (Şekil – 6)
İvmelendirme (t1) ve yavaşlama hızları (t3 – t2) ilerleme mili tertibatının ataletine bağlıdır ve eksri tezgahlarda 0.1 saniye kadardır. Tezgahın değişken hızı bilgisayar saatinin frekansını program ile ayarlayarak yapılır. Örneğin, şekil-6 ‘da görülen impulsların zaman aralığı programlanarak yapılır. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.