Seri pulse coder (SPC)
alarmları

360 n AXIS : ABNORMAL CHECKSUM (INT) : Yerleşik pulse coder’da bir sağlama toplamı hatası oluştu.

361 n AXIS : ABNORMAL PHASE DATA (INT) : Yerleşik pulse coder’da bir aşama veri hatası oluştu.

362 n AXIS : ABNORMAL REV.DATA (INT): Yerleşik pulse coder’da bir dönme hızı sayma hatası oluştu.

363 n AXIS : ABNORMAL CLOCK (INT) : Yerleşik pulse coder’da bir saat hatası oluştu.

364 n AXIS : SOFT PHASE ALARM (INT) : Dijital servo yazılımı, yerleşik pulse coder’da geçersiz veri algıladı.

365 n AXIS : BROKEN LED (INT): Yerleşik pulse coder’da bir LED hatası oluştu.

366 n AXIS : PULSE MISS (INT): Yerleşik pulse coder’da bir darbe hatası oluştu.

367 n AXIS : COUNTMISS (INT) : Yerleşik pulse coder’da bir sayım hatası oluştu.

368 n AXIS : SERIAL DATA ERROR (INT) : Yerleşik pulse coder’dan iletişim verileri alınamıyor.

369 n AXIS : DATA TRANS. ERROR (INT) : Yerleşik pulse coder’dan alınmakta olan iletişim verilerinde bir CRC veya durdurma biti hatası oluştu.

380 n AXIS : BROKEN LED (EXT) : Ayrı bir saptayıcının LED’i hatalı.

381 n AXIS : ABNORMAL PHASE (EXT LIN) : Ayrı doğrusal ölçekte bir aşama veri hatası oluştu.

382 n AXIS : COUNTMISS (EXT) : Ayrı saptayıcıda bir darbe hatası oluştu.

383 n AXIS : PULSE MISS (EXT) : Ayrı saptayıcıda bir sayım hatası oluştu.

384 n AXIS : SOFT PHASE ALARM (EXT) : Dijital servo yazılımı, ayrı saptayıcıda geçersiz veri algıladı.

385 n AXIS : SERIAL DATA ERROR (EXT): Ayrı saptayıcıdan iletişim verileri alınamıyor.

386 n AXIS : DATA TRANS. ERROR (EXT): Ayrı saptayıcıdan alınmakta olan iletişim verilerinde bir CRC veya durdurma biti hatası oluştu.

387 n AXIS : ABNORMAL ENCODER(EXT) : Ayrı saptayıcıda bir hata oluştu. Ayrıntılar için ölçeğin üreticisine başvurunuz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.