CNC Servo alarmları

401 SERVO ALARM: n—TH AXIS VRDY OFF : n—inci eksen (eksen 1—8) servo yükseltici READY sinyali (DRDY) kesildi. Sorun giderme prosedürüne bakınız.

402 SERVO ALARM: SV CARD NOT EXIST: Eksen kontrol kartı sağlanmaz.

403 SERVO ALARM: CARD/SOFT MISMATCH : Eksen kontrol kartı ve servo yazılımı bileşimi geçersiz. Olası nedenler aşağıdaki gibidir:
· Doğru bir eksen kontrol kartı sağlanmaz.
· Doğru servo yazılımı hızlı bellekte kurulu değil.

404 SERVO ALARM: n—TH AXIS VRDY ON : n —inci eksen (eksen 1—8) READY sinyali (MCON) kesilmiş olsa bile, servo yükseltici READY sinyali (DRDY) hala açık. Veya, güç kapatıldığında, MCON kapalı olsa bile DRDY açıldı. Servo arabirim modülü ve servo yükselticisi bağlı.

405 SERVO ALARM: (ZERO POINT RETURN FAULT) : Konum kontrol sistemi hatası. Referans noktası geri dönüşünde bir NC veya servo sistemi hatası nedeniyle, referans noktası geridönüşü doğru şekilde yürütülemedi. Manüel olarak referansa gitme işleminden yeniden deneyiniz.

407 SERVO ALARM: EXCESS ERROR : Basit eşzamanlı kontrol sırasında aşağıdaki hata oluştu: Eşzamanlı hale getirilen eksenler arasında makine koordinatlarının farkı, parametre No. 8314’te ayarlanan değeri aşıyor.

409 SERVO ALARM: n AXIS TORQUE ALM : Anormal servo motor yükü saptandı. Ya da, Csmodunda anormal iş mil motoru yükü saptandı.

410 SERVO ALARM: n —TH AXIS — EXCESS ERROR : Aşağıdaki hatalardan birisi oluştu:
1) n—inci eksen (eksen 1829—4) durduğunda konum sapma değeri, parametre No. 1829’da ayarlanan değerden büyük.
2) Basit eşzamanlı kontrolde, senkronizasyon için kompanzasyon miktarı parametre No. 8325’te ayarlanan değeri aşıyor. Bu alarm yalnızca ikincil eksen için verilir.

411 SERVO ALARM: n —TH AXIS — EXCESS ERROR : n —inci eksen (eksen 1—8) hareket ettiğinde konum sapma değeri ayarlanan değerden büyük. Sorun giderme prosedürüne bakınız.

413 SERVO ALARM: n —th AXIS — LSI OVERFLOW : n —inci eksene (eksen 1—8) ilişkin hata kaydı içeriği 231 gücünü aştı. Bu hata genellikle hatalı şekilde ayarlanmış parametrelerin sonucu olarak oluşur.

415 SERVO ALARM: n —TH AXIS — EXCESS SHIFT : n—inci eksende (eksen 1—8), 524288000 birim/s’den daha büyükbir hız ayarlanmaya kalkışıldı. Bu hata genellikle CMR’nin uygun şekilde ayarlanmamasından kaynaklanır.

417 SERVO ALARM: n —TH AXIS — PARAMETER INCORRECT : Bu alarm, n —inci eksen (eksen 1—8) aşağıda listelenen koşullardan birinde olduğunda oluşur. (Dijital servo sistemi alarmı)
1) Parametre No. 2020’de (motor biçimi) ayarlanan değer belirtilen sınırın dışında.
2) Parametre No.2022’de (motor dönüş yönü) uygun bir değer (111 veya —111) ayarlanmadı.
3) Parametre No. 2023’te (motor dönüşü başına hız geri besleme darbelerinin sayısı) geçersiz veri (0’ın altında bir değer, vb.) ayarlandı.
4) Parametre No. 2024’te (motor dönüşü başına hız geri besleme darbeleri sayısı) geçersiz veri (0’ın altında bir değer, vb.) ayarlandı.
5) Parametre No. 2084 ve No. 2085 (esnek alan dişli oranı) ayarlanmadı.
6) {1 — kontrol eksenleri sayısı} sınırı dışında bir değer veya sürekli olmayan bir değer (Parametre 1023 (servo eksen numarası), 1 ile eksen sayısı aralığı dışında bir değer içeriyor veya parametre No. 1023’te (servo eksen numarası) yalıtılmış bir değer (örneğin, öncesinde 3 olmadan 4) ayarlandı.
7) PMC eksen kontrolünde bir tork kontrol parametresi hatalı şekilde ayarlandı. (Tork sabiti parametresi 0’a ayarlanır.)

420 SERVO ALARM: n AXIS SYNC TORQUE (M series) : Basit eşzamanlı kontrol sırasında, ana ve ikincil eksenler için tork komutları arasındaki fark parametre No. 2031’de ayarlanan değeri aştı.

421 SERVO ALARM: n AXIS EXCESS ER (D) : Yarı kapalı döngüdeki ve kapalı döngüdeki hatalar arasındaki fark, ikili konum geri beslemesi sırasında aşırı oldu. Parametre No. 2078 ve 2079’daki ikili konum dönüştürme katsayılarının değerlerini kontrol ediniz.

422 SERVO ALARM: n AXIS PMC : eksen denetiminin tork kontrolünde, belirtilen bir izin verilen hız aşıldı.

423 SERVO ALARM: n AXIS PMC : eksen kontrolünün tork kontrolünde, parametreyle ayarlanan izin verilen birikmeli hareket mesafesi aşıldı.

430 n AXIS : SV. MOTOR OVERHEAT: Bir servomotor aşırı ısınması oldu.

431 n AXIS : CNV. OVERLOAD : 1) PSM: Aşırı ısınma oldu.
2) β serisi SVU: Aşırı ısınma oldu.

432 n AXIS : CNV. LOW VOLT CONTROL : 1) PSM: Kontrol güç voltajı düştü.
2) PSMR: Kontrol güç kaynağı voltajı düştü.
3) β serisi SVU: Kontrol güç kaynağı voltajı düştü.

433 n AXIS : CNV. LOW VOLT DC LINK : 1) PSM: DC bağlantısı voltajı düştü.
2) PSMR: DC bağlantısı voltajı düştü.
3) α serisi SVU: DC bağlantısı voltajı düştü.
4) β serisi SVU: DC bağlantısı voltajı düştü.

434 n AXIS : INV. LOW VOLT CONTROL SVM: Kontrol güç kaynağı voltajı düştü.

435 n AXIS : INV. LOW VOLT DC LINK SVM: DC bağlantısı voltajı düştü.

436 n AXIS : SOFTTHERMAL (OVC) : Dijital servo yazılımı, yumuşak termal durum saptadı (OVC).

460 n AXIS : FSSB DISCONNECT FSSB : iletişiminin bağlantısı aniden kesildi. Olası nedenler aşağıdaki gibidir:
1) FSSB iletişim kablosunun bağlantısı kesildi veya kablo arızalı.
2) Sürücüye giden güç aniden kapatıldı.
3) Sürücü tarafından düşük voltaj alarmı verildi.

461 n AXIS : ILLEGAL AMP INTERFACE : 2 eksenli sürücünün eksenleri hızlı tip arabirime atandı.

462 n AXIS : SEND CNC DATA FAILED : Bir FSSB iletişim hatası nedeniyle, bir ikincil öğe doğru verileri alamadı.

463 n AXIS : SEND SLAVE DATA FAILED : Bir FSSB iletişim hatası nedeniyle, servo sistemi doğru verileri alamadı.

464 n AXIS : WRITE ID DATA FAILED : Sürücü bakım ekranına bakım bilgilerini yazmak için girişimde bulunuldu ancak başarısız oldu.

465 n AXIS : READ ID DATA FAILED : Güç açılışında, sürücü başlangıç ID’si bilgileri okunamadı.

466 n AXIS : MOTOR/AMP COMBINATION : Sürücüye ilişkin maksimum akım derecelendirmesi motorunkiyle eşleşmiyor.

467 n AXIS : ILLEGAL SETTING OF AXIS : Tek bir DSP’yi (iki normal eksene karşılık gelir) işgal eden bir eksen, eksen ayarı ekranında belirtildiğinde, aşağıdakiler için servo fonksiyonu etkinleştirilmedi.Öğrenme kontrolü (parametre No. 2008’in bit 5’i = 1)Yüksek hızlı akım döngüsü (parametre No. 2004’ün bit 0’ı = 1) 2)Yüksek hızlı arabirim ekseni (parametre No. 2005’in bit 4’ü = 1)

468 HI HRV SETTING ERROR (AMP): Bir sürücünün kontrol edilen bir ekseni için yüksek hızlı HRV kullanımı yüksek hızlı HRV desteklemez.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.