PMC ALARMLARI/SİSTEM ALARMLARI (PMC–SB7)

ER01 PROGRAM DATA ERROR : Sıra programı geçersizdir.

ER02 PROGRAM SIZE OVER :Sıra programı çok büyük. Sıra programı geçersizdir.

ER03 PROGRAM SIZE ERROR (OPTION) : Sıra programı, Ladder adım sayısı seçeneği tarafından belirtilen büyüklüğü aşıyor.

ER04 PMC TYPE UNMATCH : Sıra programındaki tip ayarı geçerli tipten
farklı.

ER06 PMC CONTROL SOFTWARE TYPE UNMATCH : CNC sistem bileşimi ve PMC tipi bileşimi geçersiz. (Örnek: PMC—SB5, 3 yollu bir CNCsistemi
için kullanılır.)

ER07 NO OPTION (LADDER STEP) : Ladder adım sayısı seçeneği bulunamadı.

ER08 OBJECT UNMATCH : Sıra programında desteklenmeyen bir fonksiyon kullanıldı.

ER09 PMC LABEL CHECK ERROR PLEASE TURN ON POWER AGAIN WITH PUSHING : PMC tipindeki bir değişiklikle, PMC’nin alıkoyma tipindeki belleğinin başlatılması gerekir.

ER10 OPTION AREA NOTHING (xxxx) : PMC yönetim yazılımı doğru şekilde yüklenmedi.

ER11 OPTION AREA NOTHING (xxxx) : PMC C kartı yönetim yazılımı doğru şekilde yüklenmedi.

ER12 OPTION AREA ERROR (xxxx) : PMC yönetim yazılımı geçersiz. (BASIC ve OPTION serileri eşleşmiyor.)

ER13 OPTION AREA ERROR (xxxx) : PMC C kartı yönetim yazılımı geçersiz. (BASIC ve OPTION serileri eşleşmiyor.)

ER14 OPTION AREA VERSION ERROR (xxxx) : PMC yönetim yazılımı geçersiz. (BASIC ve OPTION baskıları eşleşmiyor.)

ER15 OPTION AREA VERSION ERROR (xxxx) : PMC C kartı yönetim yazılımı geçersiz. (BASIC ve OPTION baskıları eşleşmiyor.)

ER16 RAM CHECK ERROR (PROGRAM RAM) : Ana basılı devre kartını değiştiriniz. Sıra programını depolamak için kullanılan bellek başlatılamadı.

ER17 PROGRAM PARITY : Sıra programının paritesi geçersiz.

ER18 PROGRAM DATA ERROR BY I/O : Sıra programını yeniden giriniz. Sıra programı okunurken, bir kesme komutu üretildi.

ER19 LADDER DATA ERROR : Ladder düzenleme sırasında, sistem bir fonksiyon tuşuyla zorla CNC ekranına geçirildi.

ER20 SYMBOL/COMMENT DATA ERROR : Simge/açıklama düzenleme sırasında, sistem bir fonksiyon tuşuyla zorla CNC ekranına geçirildi.

ER21 MESSAGE DATA ERROR : Mesaj düzenleme sırasında, sistem bir
fonksiyon tuşuyla zorla CNC ekranına geçirildi.

ER22 PROGRAM NOTHING : Sıra programı boş.

ER23 PLEASE TURN OFF POWER : CNC’ye giden gücü kapatınız ve sonra
yeniden açınız. Örneğin PMC tipindeki bir değişiklikle, güç kapatılmalı ve yeniden açılmalıdır.

ER25 SOFTWARE VERSION ERROR (PMCAOPT) : PMC yönetim yazılımı geçersiz. (PMCAOPT baskısı eşleşmiyor.)

ER26 PMC CONTROL MODULE ERROR (PMCAOPT) : PMC yönetim yazılımını başlatılamadı.

ER27 LADDER FUNC. PRM IS OUT OF RANGE: G/Ç Bağlantısı gibi bir G/Ç cihazı, bağlantı birimi ve Power Mate bağlı değil.

ER33 I/O LINK ERROR: G/Ç Bağlantısı için LSI arızalı.

ER34 I/O LINK ERROR (xx) : xx grubundaki ikincil bir öğede, bir G/Ç cihazıyla iletişim sırasında bir hata oluştu

ER35 TOO MUCH OUTPUT DATA IN GROUP(xx) : G/Ç Bağlantısı grubundaki çıkış verilerinin miktarı sınırı (33 bayt) aşıyor. Sınırı aşan
veriler sıfırlandı.

ER36 TOO MUCH INPUT DATA IN GROUP(xx) : G/Ç Bağlantısı xx grubundaki giriş verilerinin miktarı sınırı (33 bayt) aşıyor Sınırı aşan veriler sıfırlandı.

ER38 MAX SETTING OUTPUT DATA OVER(xx) : G/Ç Bağlantısı G/Ç alanı yetersiz. (Çıkış tarafında xx grubundan sonraki herhangi bir gruba ilişkin ayırma sıfırlandı.)

ER39 MAX SETTING INPUT DATA OVER(xx) : G/Ç Bağlantısı G/Ç alanı yetersiz. (Giriş tarafında xx grubundan sonraki herhangi bir gruba ilişkin ayırma sıfırlandı.)

ER40 I/O LINK—II SETTING ERROR (CHx) : G/Ç Bağlantısı—II ayarı geçersizdi. (CH1: Birincil kart, CH2: İkincil kart)

ER41 I/O LINK—II MODE ERROR (CHx) : G/Ç Bağlantısı—II mod ayarı geçersiz. (CH1: Birincil kart, CH2: İkincil kart)

ER42 I/O LINK—II STATION NO.ERROR (CHx) : G/Ç Bağlantısı—II istasyon numarası ayarı geçersiz. (CH1: Birincil kart, CH2: İkincil kart)

ER97 I/O LINK (CHxyyGROUP) : yy grubundaki atanmış G/Ç modüllerinin
sayısı, gerçekten bağlı olan G/Ç cihazlarının sayısından farklı. Not) Bu alarm, kontrol fonksiyonunun röle koruma K906.2’nin kullanılması yoluyla
nasıl çalışacağını kontrol edebilir. K906.2 = 0: Bağlantı kontrolü yapılır
(başlangıç değeri). K906.2 = 1: Bağlantı kontrolü yapılmaz.

ER98 ILLEGAL LASER CONNECTION : Bir lazer için bir G/Ç cihazı kullanıldığında, G/Ç modülüne ilişkin ayırma geçerli G/Ç cihazı yapılanışıyla eşleşmiyor.

ER99 X,Y96—127 ARE ALLOCATED : X96—127/Y96—127 bir lazere ilişkin G/Ç cihazları için kullanılır ve başka cihazlar için kullanılamaz.

WN02 OPERATE ADDRESS ERROR : PMC sistemparametresinin ayarı, operatör paneli Series 0’ın adresi geçersiz.

WN03 ABORT NC—WINDOW/ EXIN : Ladder programı CNC ile PMC arasındaki iletişim sırasında durduruldu. WINDR, WINDW, EXIN ve DISPB gibi fonksiyon talimatları normal şekilde çalışmayabilir.

WN05 PMC TYPE NO CONVERSION : Sıra programındaki tip ayarı geçerli tipten farklı. (Örnek: PMC—SB5 için, PMC—SA3/SA5’in Ladder programı aktarıldı.)

WN06 TASK STOPPED BY DEBUG FUNC : Bir PMC C kartı kullanıldığında, bir hata ayıklama fonksiyonunun ara vermesi nedeniyle bir kullanıcı görevi durduruldu.

WN07 LADDER SP ERROR (STACK) : Fonksiyon talimatıCALL veyaCALLU ile bir alt program çağrısı için, yuvalanma seviyesi çok derin (8’i aşıyor).

WN17 NO OPTION (LANGUAGE) : Bir PMC C kartı kullanıldığında, PMC C
program seçeneği bulunamadı.

WN18 ORIGIN ADDRESS ERROR : Bir PMC C kartı kullanıldığında, PMC
sistem parametresi LANGUAGE ORIGIN geçersiz.

WN19 GDT ERROR (BASE, LIMIT) : Bir PMC C kartı kullanıldığında, kullanıcı tanımlı GDT’deki BASELIMIT veya ENTRY PMC geçersiz.

WN20 COMMON MEM. COUNT OVER : Bir PMC C kartı kullanıldığında, paylaşılan belleklerin sayısı sekizi aşıyor.

WN21 COMMON MEM. ENTRY ERROR : Bir PMC C kartı kullanıldığında, paylaşılan bellek GDT’deki ENTRY değeri aralık dışında.

WN22 LADDER 3 PRIORITY ERROR : Bir PMC C kartı kullanıldığında, kullanıcı görevlerinin sayısı 16’yı aşıyor.

WN24 TASK ENTRY ADDR ERROR : Bir PMC C kartı kullanıldığında, kullanıcı görevi girişi adres seçicisi aralık dışında.

WN25 DATA SEG ENTRY ERROR : Bir PMC C kartı kullanıldığında, veri
segmanı girişi adresi aralık dışında.

WN26 USER TASK PRIORITY ERROR : Bir PMC C kartı kullanıldığında, kullanıcı görevinin önceliği aralık dışında.

WN27 CODE SEG TYPE ERROR : Bir PMC C kartı kullanıldığında, kod
segman tipi geçersiz. Bağlama kontrol dosyasındaki RENA—MESEG kod
segmanının ayarı yanlış.

WN28 DATA SEG TYPE ERROR : Bir PMC C kartı kullanıldığında, veri
segman tipi geçersiz. Bağlama kontrol dosyasındaki RENA—MESEG veri
segmanının ayarı yanlış.

WN29 COMMON MEM SEGTYPE ERROR : Bir PMC C kartı kullanıldığında, paylaşılan bellek segman tipi geçersiz. Paylaşılan bellek bağlama kontrolü dosyasındaki RENAMESEG ayarı yanlış.

WN30 IMPOSSIBLE ALLOCATE MEM. : Bir PMC C kartı kullanıldığında, veri,
yığınlar ve diğerleri için bellek alanı ayrılamaz.

WN31 IMPOSSIBLE EXECUTE LIBRARY : Bir PMC C kartı kullanıldığında, kitaplık fonksiyonları yürütülemez.

WN32 LNK CONTROL DATA ERROR : Bir PMC C kartı kullanıldığında, bağlantı kontrol komutu (program kontrolü) verisi geçersiz.

WN33 LNK CONTROL VER.ERROR : Bir PMCCkartı kullanıldığında, bir bağlantı kontrol komutu veri düzenleme hatası oluştu.

WN34 LOAD MODULE COUNT OVER : Bir PMC C kartı kullanıldığında, bağımsız yük modüllerinin sayısı sekizi aşıyor.

WN35 CODE AREA OUT OF RANGE : Bir PMC C kartı kullanıldığında, kod
segman alanı RAM aralığı dışında.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.