CNC Program ve İşlemle İlgili Alarmlar (Devamı 6)

5074 ADDRESS DUPLICATION ERROR : Aynı adres tek bir komut satırında iki veya daha fazla kez belirtildi. Ya da, tek bir komut satırında aynı grupta ait iki veya daha fazlaGkodu belirtildi.

5082 DATA SERVER ERROR : Bu alarm, data server mesaj ekranında ayrıntılandırıldı.

5085 SMOOTH IPL ERROR : 1 Düz enterpolasyon belirtilmesine ilişkin bir komut satırı bir sözdizimi hatası içeriyor.

5096 MISMATCH WAITING M—CODE (M series) : HEAD1 ve HEAD2’de farklı bekleme kodları (M kodları) belirtildi. Programı düzeltiniz.

5110 NOT STOP POSITION (G05.1 G1) (M series) : AI çevre kontrol modunda geçersiz bir G kodu belirtildi. AI kontrol modunda dizin tablosu dizin oluşturma ekseni için bir komut belirtildi.

NOT STOP POSITION (G05.1 G1) (21i —M) :AI vasıtasız kontrol modunda geçersiz bir G kodu belirtildi. AI vasıtasız kontrolmodunda dizin tablosu dizin oluşturma ekseni için bir komut belirtildi.

5111 IMPROPER MODEL G—CODE (G05.1 G1) (M series) : AI çevre kontrolmodu belirtildiğinde, geçersiz bir Gkodu modsal olarak bırakıldı.

IMPROPER MODEL G—CODE (G05.1 G1) (21i —M) : AI vasıtasız kontrol modu belirtildiğinde, geçersiz bir G kodu modsal olarak bırakıldı.

5112 G08 CAN NOT BE COMMANDED (G05.1 G1) (M series): AI çevre kontrol modunda vasıtasız kontrol (G08) belirtildi.

G08 CAN NOT BE COMMANDED (G05.1 G1) (21i —M) : AI vasıtasız kontrol modunda vasıtasız kontrol (G08) belirtildi.

5114 NOT STOP POSITION (G05.1 Q1) (M series) : Manüel müdahaleden sonra yeniden başlatma zamanında, manüel müdahalenin oluştuğu koordinatlar geri yüklenmedi.

CAN NOT ERROR IN MDI MODE (G05.1) (21i —M) : MDI modunda AI çevre kontrolü (G05.1) belirtildi.

5115 SPL : ERROR (M series) : Derecenin belirtilmesinde bir hata var.
Düğüm belirtilmedi. Düğüm belirtilmesinde bir hata var. Eksenlerin sayısı sınırları aşıyor. Diğer program hataları

5116 SPL : ERROR (M series) : Vasıtasız kontrol altındaki komut satırında bir program hatası var. Düğümlerin monoton artışı gözlemlenmedi. NURBS enterpolasyon modunda, birlikte kullanılamayacak bir mod belirtildi.

5117 SPL : ERROR (M series) : NURBS’nin birinci kontrol noktası hatalı.

5118 SPL : ERROR (M series) : Manüelmutlakmod etkin olarak ayarlıykenmanüelmüdahaledensonra, NURBS enterpolasyonu yeniden başlatıldı.

5122 ILLEGAL COMMAND IN SPIRAL (M series) : Bir spiral enterpolasyon veya konik enterpolasyon komutu bir hata içeriyor. Özel olarak, bu hataya aşağıdakilerden biri neden olur:
1) L = 0 belirtilir.
2) Q = 0 belirtilir.
3) R/, R/, C belirtilir.
4) Yükseklik artışı olarak sıfır belirtilir.
5) Yükseklik ekseni olarak üç veya daha fazla eksen belirtilir.
6) İki yükseklik ekseni varken bir yükseklik artışı belirtilir.
7) Sarmal enterpolasyon fonksiyonu seçili değilken konik enterpolasyon belirtilir.
8) Q < Yarıçap farkı > 0 iken 0 belirtilir.
9) Q > Yarıçap farkı < 0 iken 0 belirtilir.
10) Yükseklik ekseni belirtilmemişken bir yükseklik artışı belirtilir.

5123 OVER TOLERANCE OF END POINT (M series) : Belirtilen bir bitiş noktasıyla hesaplanan bitiş noktası arasındaki fark izin verilen aralığı aşıyor (parametre 3471).

5124 CAN NOT COMMAND SPIRAL (M series) : Aşağıdakimodlardan birinde spiral enterpolasyon veya konik enterpolasyon belirtildi:
1) Ölçeklendirme
2) Programlanabilir ikiz görüntü
3) Kutupsal koordinat enterpolasyonu
Yarıçap kompanzasyonu C modunda, merkez başlangıç noktası veya bitiş noktası olarak ayarlanır.

5134 FSSB : OPEN READY TIME OUT : Başlatma FSSB’yi açık hazır durumuna geçirmedi.

5135 FSSB : ERROR MODE : FSSB hata moduna girdi.

5136 FSSB:NUMBEROF AMPS ISSMALL : Kontrol edilen eksenlerin sayısıyla karşılaştırıldığında, FSSB tarafından tanınan sürücü sayısı yeterli değil.

5137 FSSB : CONFIGURATION ERROR: FSSB bir yapılandırma hatası algıladı.

5138 FSSB : AXIS SETTING NOT COMPLETE : Otomatik ayar modunda, eksen ayarı henüz yapılmadı. Eksen ayarını FSSB ayar ekranında yapınız.

5139 FSSB : ERROR : Servo başlatma normal şekilde sona ermedi. Optik kablo arızalı olabilir veya sürücü veya başka bir modülle bağlantılı bir hata olabilir. Optik kabloyu ve bağlantı durumunu kontrol ediniz.

5155 NOT RESTART PROGRAM BY G05 G05 : ile servo öğrenme kontrolü sırasında, ilerlemeyi geçici durdurma veya kilitten sonra yeniden başlatma işlemi yapmak için girişimde bulunuldu. Yeniden başlatma işlemi yapılamaz. (G05 öğrenme kontrolü aynı anda sona erer.)

5156 ILLEGAL AXIS OPERATION (AICC) (M series) : AI çevre kontrol modunda, kontrol edilen eksen seçim sinyali (PMC eksen kontrolü) değişir. AI çevre kontrol modunda, basit eşzamanlı eksen seçim sinyali değişir.

ILLEGAL AXIS OPERATION (AICC) (21i —M) : AI vasıtasız kontrol modunda, kontrol edilen eksen seçim sinyali (PMC eksen kontrolü) değişir. AI vasıtasız kontrol modunda, basit eşzamanlı eksen seçim sinyali değişir.

5157 PARAMETER ZERO (AICC) (M series) : Maksimum kesme hızına ilişkin parametrede sıfır ayarlandı .Enterpolasyondan önce hızlanma/yavaşlamaya ilişkin parametrede sıfır ayarlandı (parametre No. 1770 veya 1771). Parametreyi doğru şekilde ayarlayınız.

5195 DIRECTION CAN NOT BE JUDGED (T series) : Takım ofseti ölçümü değerleri için doğrudan giriş B fonksiyonunda tek kontak sinyali girişiyle dokunma sensörü kullanıldığında, depolanan darbe yönü sabit değildir. Aşağıdaki koşullardan biri vardır:
· Ofset yazma modunda durdurma durumu vardır.
· Servokapalı durumu
· Yöndeğişir.
· Hareket iki eksen boyunca eşzamanlı olarak yapılır.

5196 ILLEGAL OPERATION (HPCC) (M series) : HPCC modunda ayırma işlemi yapıldı. (HPCC modunda ayırma işlemi yapıldıysa, bu alarm en son yürütülen komut satırı sona erdikten sonra verilir.)

5197 FSSB : OPEN TIME OUT CNC : FSSB’nin açılmasına izin verdi, ancak FSSB açılmadı.

5198 FSSB : ID DATA NOT READ : Geçici atama başarısız oldu, bu nedenle sürücü başlangıç ID bilgileri okunamadı.

5199 FINE TORQUE SENSING PARAMETER : Hassas tork algılama fonksiyonuyla ilişkili bir parametre geçersiz.
· Depolamaaralığı geçersiz.
· Hedef eksen olarak geçersiz bir eksen numarası ayarlandı. Parametreyi düzeltiniz.

5212 SCREEN COPY : PARAMETER ERROR : Bir parametre ayarı hatası var. 4’ün G/Ç kanalı olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol ediniz.

5213 SCREEN COPY : COMMUNICATION ERROR : Bellek kartı kullanılamaz. Bellek kartını kontrol ediniz. (Bellek kartının yazma korumalı veya hatalı olup olmadığınız kontrol ediniz.)

5214 SCREEN COPY : DATA TRANSFER ERROR : Bellek kartına veri transferi başarısız. Bellek kartının yetersiz olup olmadığını ve veri transferi sırasında bellek kartının çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol ediniz.

5218 ILLEGAL PARAMETER (INCL. COMP) : Bir eğim kompanzasyonu parametresi ayarlama hatası var. Nedeni:Eksi (—) ve artı (+) bitiş noktaları arasındaki hatve hatası kompanzasyon noktalarının sayısı 128’i aşıyor. 1. Eğim kompanzasyon noktası numaraları arasındaki büyüklük ilişkisi
hatalı. 2. Hatve hatası kompanzasyon noktalarının eksi (—) ve artı (+) bitiş noktaları arasına bir eğim kompanzasyon noktası yerleştirilmedi. 3. kompanzasyon noktası başına kompanzasyon miktarı çok büyük veya çok küçük. Parametreyi düzeltiniz.

5219 CAN NOT RETURN : Üç boyutlu koordinat dönüştürme sırasında manüel müdahale veya geri dönüşe izin verilmez.

5220 REFERENCE POINT ADJUSTMENT MODE : Otomatik olarak bir referans noktası ayarlamak için bir parametre ayarlandı. (parametre No. 1819’un bit 2’si = 1) Otomatik işlem gerçekleştiriniz. (Makineyi referans noktasına manüel olarak konumlandırınız, sonra manüel olarak referansa gitme işlemini gerçekleştiriniz.) Tamamlayıcı bilgi: Otomatik ayar, parametre No. 1819’un bit 2’sini 0’a ayarlar.

5222 SRAM CORRECTABLE ERROR SRAM : düzeltilebilir hatası düzeltilemiyor. Nedeni: Bellek başlatılırken bir bellek sorunu oluştu.
İşlem: Ana basılı devre kartını değiştiriniz (SRAM modülü).

5227 FILE NOT FOUND : Yerleşik Handy File ile iletişim sırasında, belirtilen bir dosya bulunamadı.

5228 SAME NAME USED : Yerleşik Handy File’da tekrarlanan dosya adları var.

5229 WRITE PROTECTED : Yerleşik Handy File’daki bir disket yazmaya karşı korumalı.

5231 TOO MANY FILES : Yerleşik Handy File ile iletişim sırasında dosya sayısı sınırı aşıyor.

5232 DATA OVER—FLOW : Yerleşik Handy File’da yeterli disket alanı yok.

5235 COMMUNICATION ERROR : Yerleşik Handy File ile iletişim sırasında bir iletişim hatası oluştu.

5237 READ ERROR : Yerleşik Handy File’daki bir disketten okunamıyor. Disket arızalı veya kafası kirlenmiş olabilir. Ya da, Handy File arızalıdır.

5238 WRITE ERROR : Yerleşik in Handy File’daki bir diskete yazılamıyor. Disket arızalı veya kafası kirlenmiş olabilir. Ya da, Handy File arızalıdır.

5242 ILLEGAL AXIS NUMBER (M series) : Eşzamanlı ana eksenin veya ikincil eksenin eksen numarası yanlış. (Bu alarm, esnek senkronizasyon etkinken verilir.) Ya da, ikincil eksenin eksen numarası ana ekseninkinden küçük.

5243 DATA OUT OF RANGE (M series) : Dişli oranı doğru şekilde ayarlanmadı. (Bu alarm, esnek senkronizasyon etkinken verilir.)

5244 TOO MANY DI ON (M series) : Otomatik işlem modunda bir M koduyla karşılaşıldığında bile, esnek senkronizasyon modu açılmadı veya kapatılmadı. Ladder’ı ve M kodlarını kontrol ediniz.

5245 OTHER AXIS ARE COMMANDED (M series) : Esnek senkronizasyon sırasında veya esnek senkronizasyon etkinleştirildiğinde, aşağıdaki komut koşullarından birisi için ön ayar yapıldı:Eşzamanlı ana eksen veya ikincil eksen EGB eksenidir. Eşzamanlı ana eksen veya ikincil eksen yarma eksenidir. Referans noktası geri dönüş modunda

5251 ILLEGAL PARAMETER IN: G54,2 (M series) : Bir bağlama düzeni ofset parametresi (No. 7580 — 7588) geçersiz. Parametreyi düzeltiniz.

5252 ILLEGAL P COMMAND IN G54,2 (M series) : Bir bağlama düzeninin ofset numarasını belirten P değeri çok büyük. Programı düzeltiniz.

5257 G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI MODE (M series) : MDI modunda G41, G42 (yarıçap kompanzasyonu C: M series) MDI modunda belirtildi. (Parametre No. 5008’in bit 4’ünün ayarına bağlı olarak)

G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI MODE (T series) : G41/G42 (takım ucu radyus kompanzasyonu: T series) belirtildi. (Parametre No. 5008’in bit 4’ünün ayarına bağlı olarak)

5300 SET ALL OFFSET DATAS AGAIN : Takım ofset verileri için inç/metrik otomatik dönüştürme fonksiyonu (OIM: parametre No. 5006’nın bit 0’ı) etkinleştirildikten veya devreden çıkarıldıktan sonra, tüm takım ofseti verilerinin resetlenmesi gerekir. Bu mesaj operatöre verileri sıfırlamasını hatırlatır. Bu alarm verilirse, tüm takım ofseti verilerini resetleyiniz. Makinenin veriler sıfırlanmadan çalıştırılması arızaya neden olur.

5302 ILLEGAL COMMAND IN G68 MODE : Koordinat sistemi dönüş modunda, koordinat sistemini ayarlamak için bir komut belirtildi.

5303 TOUCH PANEL ERROR : Bir dokunma panosu hatası oluştu.
Nedeni: Dokunma panosu basılı tutuldu. Güç açıldığında dokunma panosuna basıldı. Yukarıdaki nedenleri ortadan kaldırınız ve gücü yeniden açınız.

5306 MODE CHANGE ERROR : Bir tek dokunmalı makro çağrısında, etkinleştirme sırasında mod değiştirme doğru şekilde yapılmaz.

5307 INTERNAL DATA OVER FLOW (M series) : Aşağıdaki fonksiyonda, harici veriler izin verilen aralığı aşıyor.
1) Dönme ekseni ilerleme hızını iyileştirme

5311 FSSB:ILLEGAL CONNECTION : FSSB ile ilişkili bir bağlantı geçersiz. Bu alarm aşağıdaki durumlarda verilir: Teknumara ve çift numara şeklinde bitişik servo ekseninumaralarına (parametre No. 1023) sahip iki eksen, farklı FSSB’lerin bağlı olduğu sürücülere atanır. 1. Sistem HRV kontrolü yapmak için gerekli koşulları karşılamaz ve
2. farklı FSSB akım kontrolü çevrimlerine sahip FSSB sistemlerine
3. bağlı iki darbe modülünün kullanılması belirtilir.

5321 S—COMP. VALUE OVERFLOW : Düzlük kompanzasyon değerimaksimum değer 32767’yi aştı. Bualarm verildikten sonra, bir manüel olarak referansa gitme işlemi yapınız.

5400 SPL:ILLEGAL AXIS COMMAND (M series) : Kama enterpolasyonu veya düz enterpolasyon için belirtilen bir eksen hatalı. Kama enterpolasyonunda kama ekseni olmayan bir eksen belirtilirse, bu alarm verilir. Kama ekseni, G06.1’i içeren komut satırında veya sonraki komut satırında belirtilen eksendir. Düz enterpolasyon için, G5.1Q2’de belirtilen eksen hatalıdır.

5401 SPL:ILLEGAL COMMAND (M series) : G06.1 özelliğine izin verilmeyen bir G kodu modunda, G06.1 belirtildi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.